0
Δημοσιεύτηκε 17 Σεπ 2012, 11:02   /   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 
 

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝ ΣΕ ΑΠΟΛΥΣΟΥΝ;

Νέες διατάξεις στο νόμο για την απόλυση, που θωρακίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων σε περίπτωση απόλυσης προωθεί ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Αντώνης Ρουπακιώτης. Έτσι απολυμένος εργαζόμενος θα μπορεί στο εξής να διεκδικεί την επαναπρόσληψή του με ασφαλιστικά μέτρα ως την εκδίκαση της υπόθεσής του. Επίσης ενώ ο απολυμένος διεκδικούσε ως σήμερα μόνο μισθούς από τους εργοδότες οι οποίοι τον απέλυαν, στο εξής μπορεί να διεκδικήσει και την επαναπρόσληψή του.

Για το θέμα της επαναπρόσληψης το άρθρο 656 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν ο εργοδότης έγινε υπερήμερος ως προς την αποδοχή εργασίας, ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να απαιτήσει την πραγματική απασχόλησή του, καθώς και τον μισθό για το διάστημα που δεν απασχολήθηκε. Δικαίωμα να απαιτήσει τον μισθό έχει ο εργαζόμενος και στην περίπτωση που η αποδοχή της εργασίας είναι αδύνατη από λόγους που αφορούν τον εργοδότη και δεν οφείλονται σε ανώτερη βία».
‘Οπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, η διάταξη για την απόλυση συνάδει με τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη σπουδαιότητα της εργασίας. Σύμφωνα με αυτές, το δικαίωμα της εργασίας πρέπει να αναγνωρίζεται χωρίς διακρίσεις σε όλους, ανεξάρτητα από το είδος εργασίας που παρέχουν. Η διάταξη θεσμοθετείται παρά την αντίθετη νομολογία του Αρείου Πάγου, διότι παρατηρείται το παράδοξο για εργαζομένους που δικαιώθηκαν δικαστικά, έπειτα από αγώνες, παρ’ ότι η απόλυσή τους κρίθηκε άκυρη αργότερα, να απορρίπτεται η αξίωσή τους για μισθούς υπερημερίας.
Η διάταξη για τα ασφαλιστικά μέτρα διαμορφώνεται με προσθήκη στο άρθρο 730 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ως εξής:
«Σε περίπτωση υπερημερίας του εργοδότη περί την αποδοχή της εργασίας του εργαζομένου, το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει ως ασφαλιστικό μέτρο την προσωρινή απασχόληση του εργαζομένου μέχρι την έκδοση της τελεσίδικης απόφασης επί της αγωγής».
Στην εισηγητική έκθεση τονίζεται ότι «είναι αναγκαίο να ρυθμιστεί το ζήτημα της προσωρινής απασχόλησης του εργαζομένου στο μεσοδιάστημα από τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης, ζήτημα για το οποίο υπάρχουν διαφορετικές απόψεις εδώ και δεκαετίες». Σύμφωνα με τα επιχειρήματα υπέρ της διάταξης, από τη ρύθμιση ωφελείται και το κράτος, αφού θα παύει να καταβάλλει στον εργαζόμενο το επίδομα ανεργίας, επομένως υπάρχει και δημοσιονομικό όφελος.
Αλλάζει επίσης το καθεστώς έκδοσης εγγυητικής επιστολής στις απαιτήσεις εργαζομένων από την εργασία τους, είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα. Επιβάλλεται τώρα, με νέα διάταξη, η μη υποχρέωση καταβολής ποσού για έκδοση εγγυητικής για να εκτελεστεί η απόφαση που αφορά απαιτήσεις εργαζομένων με δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου σχέση εργασίας.


 

Niki Giannoulidou