0
Δημοσιεύτηκε 27 Ιούν 2013, 07:30   /   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 
 

Το Λιμεναρχείο Στυλίδας ενημερώνει για την έναρξη λειτουργίας Σχολής Δυτών στην Κάλυμνο

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

 ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  

ΘΕΜΑ:  Λειτουργία Σχολής Δυτών στην Κάλυμνο.

Σας γνωρίζουμε ότι από 07/10/2013 θα λειτουργήσει Σχολή Δυτών στην Κάλυμνο, με διάρκεια φοίτησης τις σαράντα εργάσιμες ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση πτυχίου δύτη θα πρέπει να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή μέχρι την 27/09/2013.

Η σχετική προκήρυξη με τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα ‘’ΔΙΑΥΓΕΙΑ’’ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου με ΑΔΑ: ΒΕΖ2ΟΠ-Π2Ω ενώ οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ναυτολογίας του Λιμεναρχείου Στυλίδας (τηλ. 22380-22329).

Ο  Λιμενάρχης

Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΛΙΑΚΟΣ Κυριάκος

   

 

 

 

 

 


Niki Giannoulidou