0
Δημοσιεύτηκε 27 Ιαν 2015, 10:33   /   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 
 

Ζητείται υπεύθυνος ασφαλείας για το Λιμάνι της Στυλίδας

img 1587 ΣΤΥΛΙΔΑ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΜΟΣ !

Το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας μετά από απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3622/2007 (ΦΕΚ 281/2007 τεύχος Α) προτίθεται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών υπεύθυνου ασφαλείας με τον αναπληρωτή του για την λιμενική εγκατάσταση του λιμένα Στυλίδας (ΥΑΛΕ) για ένα έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3622/2007 θα πρέπει να διαθέτουν:

α)πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, β)εμπειρία στον τομέα ελέγχου ασφάλειας εμπορικών λιμενικών εγκαταστάσεων ή εμπορικών πλοίων και γ)τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα ISPS προσόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα παρέχουν υπηρεσίες στο Λιμενικό Ταμείο Φθ/δας για χρονικό διάστημα ενός έτους σύμφωνα με τον ISPS code, εκδίδοντας τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Η έναρξη της συνεργασίας θα γίνει αφού τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά θα εγκριθούν από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Ανώτερη αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών υπευθύνου ασφαλείας και αναπληρωτή αυτού (εφόσον παρέχει υπηρεσίες) ορίζεται το ποσό των 10.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες για τις απαιτούμενες εργασίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν από τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Φθ/δας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως εντός δέκα (10)  ημερών από την ανάρτηση της παρούσας (23/01/2015) να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου Φθ/δας και στο γραφείο του Προέδρου τα δικαιολογητικά τους.

Πληροφορίες: Πρόεδρος κος Ιωάννης Σύρμος

Tηλέφωνo: 22380-22360

TELEFAX: 22380-22181

e-mail: [email protected]

 


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou