Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών
Μυρμιδόνες Στυλίδας • Αθλητικός Σύλλογος MMA

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ


Νέο έντυπο λογαριασμού αποστέλλει από σήμερα η ΔΕΗ στους πελάτες της, με στόχο όπως αναφέρει την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Ο νέος λογαριασμός είναι μονόφυλλος, δηλαδή πιο φιλικός για το περιβάλλον και ο σχεδιασμός του βασίστηκε σε αποτελέσματα έρευνας καταναλωτών που διενήργησε η ΔΕΗ.

Στη μπροστινή όψη του εντύπου θα αναγράφονται τα πιο σημαντικά στοιχεία του λογαριασμού, όπως το συνολικό ποσό πληρωμής, οι χρεώσεις που περιλαμβάνει ο λογαριασμός συνοπτικά, η συνολική κατανάλωση ρεύματος, η ημερομηνία, ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής και η ημερομηνία της επόμενης καταμέτρησης.
Επίσης, θα εμφανίζονται μηνύματα που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση των πελατών και την εξοικονόμηση ενέργειας.
Στην πίσω όψη του εντύπου θα εμφανίζονται αναλυτικά όλες οι χρεώσεις του λογαριασμού που αναφέρονται στην μπροστινή όψη συνοπτικά. Πρόκειται για τις χρεώσεις για το ηλεκτρικό ρεύμα και τις χρεώσεις υπέρ τρίτων (Δήμοι, ΕΡΤ κ.λπ.), που εισπράττει η ΔΕΗ.
Ερωτήσεις απαντήσεις για το νέο έντυπο
ΕΡ: Tι ακριβώς είναι/περιλαμβάνουν oι λεγόμενες «ρυθμιζόμενες χρεώσεις» που εμφανίζονται στη μπροστινή σελίδα του λογαριασμού;
Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι χρεώσεις που εγκρίνονται από την Πολιτεία και εφαρμόζονται σε όλους τους πελάτες που κάνουν χρήση του Εθνικού Ηλεκτρικού Συστήματος, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει.
Οι χρεώσεις αυτές αφορούν αναλυτικά:
Στη χρέωση για το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Η/Ε: Η χρέωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Δικτύου Μεταφοράς (Σύστημα Μεταφοράς) που μεταφέρει την ηλεκτρική ενέργεια σε Υψηλή Τάση μέσω των πυλώνων από τα εργοστάσια παραγωγής στους Υποσταθμούς των αστικών περιοχών, ώστε στη συνέχεια μέσω του Δικτύου Διανομής υπό μέση και χαμηλή τάση να φθάσει η ενέργεια στους τελικούς καταναλωτές της χώρας.
Στη χρέωση για το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η/Ε: Η χρέωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής, Μέσης και Χαμηλής Τάσης.
Για ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ: Είναι χρεώσεις που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.
Στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ): Ως ΥΚΩ έχουν χαρακτηρισθεί, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1040/07), οι υπηρεσίες: α) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των μη διασυνδεδεμένων νησιών, με τιμολογήσεις ίδιες ανά κατηγορία καταναλωτών με αυτές της ηπειρωτικής χώρας και β) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό τιμολόγιο στους πολύτεκνους και τις ευπαθείς ομάδες καταναλωτών, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
Στο ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ (ΕΤΜΕΑΡ): Το τέλος αυτό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προορίζεται για την αποζημίωση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές
1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(ΑΠΕ). Αποτελεί τη συνεισφορά όλων μας στη μείωση εκπομπών αερίων ρύπων μέσω της προώθησης των ΑΠΕ.
ΕΡ: Στην πίσω σελίδα του λογαριασμού, όπου αναλύεται ο λογαριασμός, υπάρχει ένδειξη «χρέωση προμήθειας ρεύματος» και ένδειξη «για το ηλεκτρικό ρεύμα πληρώνετε». Δεν είναι το ίδιο?
Η «Χρέωση Προμήθειας Ρεύματος» περιλαμβάνει το κόστος και τις λοιπές δαπάνες για την παραγωγή και την προμήθεια (διάθεση) της ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες, ενώ το ποσό «για το Συνολικό Ρεύμα Πληρώνετε» περιλαμβάνει όλες τις χρεώσεις που σχετίζονται με τη συνολική αξία ηλεκτρικού ρεύματος, δηλαδή τη Χρέωση Προμήθειας Ρεύματος, τις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις, το ΕΦΚ, το Ειδικό Τέλος 5ο/οο κλπ.
ΕΡ: Τι είναι η λεγόμενη «επόμενη καταχώρηση ένδειξης» που αναγράφεται στην πίσω σελίδα του λογαριασμού;
Μέσω του ΔΕΔΔΗΕ (www.deddie.gr) μπορείτε εσείς οι ίδιοι να δώσετε την ένδειξη του μετρητή σας ανά τετράμηνο προκειμένου να ακυρωθεί η προγραμματισμένη αυτόματη διαδικασία εκτίμησης της κατανάλωσής σας, μέσω του μηχανογραφικού συστήματος της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.
http://deddie.gr/Default.aspx?id=5634&;nt=18&lang=1
Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία καταχώρισης ενδείξεων, τότε η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ θα ακυρώσει αυτόματα την προγραμματισμένη εκτίμηση των καταναλώσεων σας και αντί αυτής θα υπολογίσει τη συνολική σας διμηνιαία κατανάλωση, η οποία προκύπτει ως διαφορά της ένδειξης που καταχωρήσατε από την ένδειξη που είχε καταγράψει η Εταιρεία μας πριν δυο μήνες.
ΕΡ: Έμαθα ότι ο λογαριασμός της ΔΕΗ άλλαξε, αλλά αυτός που έλαβα είναι ο ίδιος που λαμβάνω εδώ και χρόνια. Γιατί;
Ο λογαριασμός που λάβατε έχει σταλεί πριν από τις 22/10/2012 που άρχισε η αποστολή των νέων λογαριασμών. Ο επόμενος λογαριασμός που θα λάβετε θα είναι με βάση το νέο format.
ΕΡ: Γιατί προχώρησε η ΔΕΗ τώρα (και όχι νωρίτερα) στην αλλαγή του λογαριασμού, δεδομένου ότι εκτός από τη μεγαλύτερη λειτουργικότητα του λογαριασμού, υπάρχει πολύ σημαντικό όφελος για το περιβάλλον;
Η έκδοση του λογαριασμού, σε δύο φύλλα, πριν τρία χρόνια, έγινε για να μπορέσει να καλύψει την υποχρέωση που προέκυψε από οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από την οποία, η ΔΕΗ, όπως και όλες οι Ευρωπαϊκές εταιρίες ηλεκτρισμού, έπρεπε να παρουσιάζει πλήρη ανάλυση όλων των χρεώσεων που συνθέτουν τον λογαριασμό της. Έτσι μαζί με την ανάλυση της χρέωσης για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, για πρώτη φορά δινόταν ανάλυση του τρόπου υπολογισμού των χρώσεων για τη λειτουργία συντήρηση και ανάπτυξη του Δικτύου Μεταφοράς και Διανομής, την ασφάλεια της ηλεκτροδότησης της χώρας και τις πρόσθετες δαπάνες για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας κ.λπ.
Επειδή όλα αυτά ήταν πρωτόγνωρα, υπήρχε ανάγκη για πλήρη επεξήγηση τους, που δινόταν στο πίσω μέρος του λογαριασμού και έτσι αναγκαστικά τα δύο φύλλα ήταν αναπόφευκτα. Στο διάστημα που ακολούθησε, αφού η ΔΕΗ άφησε μία μεγάλη περίοδο για να γίνει ο πελάτης της οικείος με το λογαριασμό, ξεκίνησε μία έρευνα σε ομάδες πελατών για να διαπιστώσει γνώμες και απόψεις για τον υπάρχοντα λογαριασμό και να συλλέξει σχετικές προτάσεις του κοινού που είναι και ο παραλήπτης του λογαριασμού για το τι πληροφορίες ήθελε να βλέπει σε προτεραιότητα. Η νέα διάταξη του λογαριασμού βασίστηκε εξ ολοκλήρου σε αυτά που εξέφρασαν οι πελάτες της ΔΕΗ ότι επιθυμούν να βλέπουν. Έτσι , πέραν της επισήμανσης των κύριων σημείων στην πρώτη όψη, έχουν συντμηθεί κατά πολύ και άλλες πληροφορίες, οι οποίες βρίσκονται λεπτομερώς αναλυμένες στο www.dei.gr και σε έντυπη μορφή στα καταστήματα μας.
ΕΡ: Έχω πρόβλημα με την ηλεκτρονική πληρωμή του λογαριασμού μου. Που μπορώ να απευθυνθώ για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια;
Η ΔΕΗ δε διαχειρίζεται τις ηλεκτρονικές πληρωμές του λογαριασμού. Αυτό γίνεται εξ’ ολοκλήρου από τις Τράπεζες.
πηγή fpress.gr

- Διαφήμιση -
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.


Τελευταία Νέα

Θάνατος λουόμενης στην παραλία της Κουβέλας

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε σήμερα από της παραλία της Κουβέλας μια 70χρονη. Οι λουόμενοι αντιλήφθηκαν την 70χρονη που είχε...
- Διαφήμιση -
Stylida FM • Ραδιοφωνικός Σταθμός

Περισσότερα Άρθρα

- Διαφήμιση -