0
Δημοσιεύτηκε 7 Φεβ 2013, 08:57   /   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 
 

Μια υποκειμενική ερμηνεία…….

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΥΓΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΓΙΑΤΡΟΙ

Τελικά δεν είναι δύο τα μέτρα και δύο τα σταθμά…….

 

Με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό Τύπο, διευκρινίζεται ότι απολύτως καμία επαγγελματική δραστηριότητα δεν εξαιρείται από την υποχρέωση ανάρτησης πινακίδας με την οποία ενημερώνεται ο συναλλασσόμενος για το δικαίωμά του να μην καταβάλλει αντίτιμο των υπηρεσιών που έλαβε, εφ’ όσον δεν έχει λάβει και νόμιμο παραστατικό. Καμία εξαίρεση δεν υπάρχει επίσης και ως προς την ουσία του μέτρου, δηλαδή το δικαίωμα του καταναλωτή να μην πληρώσει αν δεν λάβει απόδειξη.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα, έγγραφο- απάντηση της Διεύθυνσης Τιμών παροχής Υπηρεσιών προς τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου Α4-17/28-1-2013, διευκρινίζεται ότι η απάντηση της υπηρεσίας προέκυψε από υποκειμενική ερμηνεία της αναφοράς περί τηρουμένου τιμοκαταλόγου, στη σχετική αγορανομική διάταξη.

Αχ αυτές οι υποκειμενικές ερμηνείες……Ποιο είναι το υποκείμενο που μας μπερδεύει?Και γιατί?


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou