1
Δημοσιεύτηκε 27 Σεπ 2012, 11:47   /   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 
 

Ο Ο.Κ.Α.Α. ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ 500.000 ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ!

Σε καταβολή μετρητών, ποσού 500.000,00 ευρώ προς το Ελληνικό Δημόσιο, προέβη ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το ποσό αυτό αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη της πολιτικής για την ενίσχυση των δημόσιων εσόδων, που ακολουθεί ο Οργανισμός. Μέσα στα πλαίσια αυτά, ο Ο.Κ.Α.Α. αποφάσισε τη μείωση του Μετοχικού του Κεφαλαίου προκειμένου να επιστραφεί στο Ελληνικό Δημόσιο το ποσό των 4.352.360,00 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη καταβληθεί 2.500.000,00 ευρώ στην Τράπεζα της Ελλάδος με αποδέκτη το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο αποτελεί τον μοναδικό μέτοχο του ΟΚΑΑ ΑΕ.

Παρά τη σκληρή ύφεση που πλήττει την Ελληνική Οικονομία, η χρηστή οικονομική διαχείριση και η ακολουθούμενη στρατηγική, του Ο.Κ.Α.Α. είχαν ως αποτέλεσμα τη δυναμική του ανάκαμψη, την αύξηση των εσόδων του σχεδόν κατά 100% με παράλληλη μείωση του κόστους λειτουργίας που άγγιξε το 35% για το 2012.

Τα οικονομικά του μεγέθη, του επέτρεψαν να επιστρέψει στο Ελληνικό Δημόσιο συνολικά 3.000.000,00 ευρώ, μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο, από την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, αλλά και να προχωρήσει στην, κατά 11 χρόνια νωρίτερα, αποπληρωμή μακροχρόνιου τραπεζικού δανείου με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, με καταβολή μετρητών ύψους € 4,3 εκατ., και στην καταβολή φόρων € 1,1 εκατ.
http://www.okaa.gr


Niki Giannoulidou