0
Δημοσιεύτηκε 29 Μαΐ 2013, 06:31   /   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 
 

Οι πέντε κρίσιμοι κωδικοί των νέων φορολογικών δηλώσεων

forologiki dilwsi 2013 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Μέσω του Διαδικτύου θα υποβληθούν φέτος οι φορολογικές δηλώσεις από περίπου 6 εκατομμύρια φορολογούμενους. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Χάρη Θεοχάρη πιθανόν να δοθεί παράταση για την υποβολή των δηλώσεων οι οποίες κανονικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 30 Ιουνίου. Ο λόγος της παράτασης οφείλεται αφενός σε γραφειοκρατικές διαδικασίες όπως για παράδειγμα στην καθυστέρηση αποστολής των βεβαιώσεων αποδοχών στους συνταξιούχους καθώς και στη καθυστέρηση έκδοσης εγκυκλίων και υπουργικών αποφάσεων. Φέτος, υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν αποτελεί προστατευόμενο μέλος. Στη δήλωση αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς και τα απαλλασσόμενα από τον φόρο. Σημειώνεται ότι στο βιβλίο οδηγιών που εκδόθηκε χθες από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων δεν αναφέρεται τίποτα σχετικά με τους τόκους των καταθέσεων. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να εκδοθεί και σχετική απόφαση για το θέμα.

Επίσης, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν υποχρεωτικά τον αριθμό παροχής ρεύματος όλων των κατοικιών είτε είναι ιδιοκατοικούμενες, είτε είναι μισθωμένες, είτε δωρεάν παραχωρούμενες.

Από το υπουργείο Οικονομικών επισημαίνεται ότι οι μισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές του έτους 2012 λόγω οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη τους, ακόμα και αν δεν έχει γίνει επίσχεση εργασίας ή πτώχευση, και στους οποίους χορηγείται βεβαίωση αποδοχών, θα υποβάλουν δήλωση φόρου εισοδήματος χωρίς να δηλώσουν τις ανείσπρακτες αυτές δεδουλευμένες αποδοχές. Επίσης, οι αποδείξεις δαπανών δεν συνυποβάλλονται αλλά φυλάσσονται από τους φορολογούμενους εφόσον ζητηθούν για έλεγχο.

Ποιους κωδικούς πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι:

Κωδικοί 327-328: Συμπληρώνονται από τους φορολογούμενους που υποβάλλουν για πρώτη φορά φορολογική δήλωση. Οι νέοι άνω των 18 ετών ανεξάρτητα αν θα υποβάλουν ή όχι φορολογική δήλωση θα πρέπει να αποκτήσουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου. Ωστόσο, η υποχρεωτική υποβολή φορολογικής δήλωσης από φορολογούμενους ηλικίας άνω των 18 ετών κρύβει παγίδες δεδομένου ότι η εφορία ακόμα και σε μηδενικά εισοδήματα θα υπολογίσει φόρο με βάση το ατομικό ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης που ανέρχεται σε 3.000.

Κωδικοί 019-020: Συμπληρώνεται από φορολογούμενους-μισθωτούς που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και έχουν έως τρεις εργοδότες είτε γιατί ο ένας εξ’ αυτών αποφέρει το 75% του εισοδήματος. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα πληρώσουν και φέτος τέλος επιτηδεύματος 500 ευρώ, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες 650 ευρώ.

Κωδικοί 027-028: Συμπληρώνονται από εμπόρους ηλικίας από 62 ετών και άνω (ημερομηνία γέννησης έως 31/12/1950). Ο κωδικός αυτός καθιερώθηκε προκειμένου να εξαιρεθούν αυτόματα από το τέλος επιτηδεύματος όσοι επιτηδευματίες απέχουν τρία χρόνια από τη συνταξιοδότησή τους. Ως έτος ηλικίας συνταξιοδότησης θεωρείται το 65ο.

Κωδικοί 003-004: Συμπληρώνεται ο αριθμός των παιδιών που είναι προστατευόμενα μέλη προκειμένου οι φορολογούμενοι να έχουν πρόσθετο αφορολόγητο το οποίο ανέρχεται συνολικά σε:

– 7.000 ευρώ για τους φορολογούμενους με 1 παιδί.

– 9.000 ευρώ για τους φορολογούμενους με 2 παιδιά,

– 12.000 ευρώ για τους τρίτεκνους,

– 15.000 ευρώ για τους φορολογούμενους με 4 παιδιά.

Κωδικοί 659-660: Ολα τα φυσικά πρόσωπα (μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιτηδευματίες, αγρότες, εισοδηματίες) για πρώτη φορά υποχρεούνται να δηλώσουν όλα ανεξαιρέτως τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2012 ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους καθώς και τα ποσά που απαλλάσσονται από τον φόρο. Στους κωδικούς αυτούς θα αναγραφούν οι τόκοι καταθέσεων που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των φορολογούμενων το 2012 εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των 250 ευρώ, κέρδη από μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, repos, κέρδη από μερίσματα καθώς και τα επιδόματα των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών. Από φέτος όμως, που καθίσταται πλέον υποχρεωτική η αναγραφή και αυτών των ποσών στη φορολογική δήλωση, οι φορολογούμενοι εφόσον έχουν συνολικά εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, θα υπόκεινται και γι’ αυτά τα ποσά σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1% – 4%.

kathimerini.gr

 


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou