0
Δημοσιεύτηκε 21 Μάι 2013, 07:45   /   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 
 

Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας-Δελτίο Τύπου

ΟΑΣΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σην Παρασκευή 24-05-2013 τελειώνει η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης για την 2η πρόσκληση του άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013 για τα μέτρα:
▪ 311: ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
▪ 312: ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,
▪ 313: ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι θα υποβάλλουν εντός 10 ημερολογιακών ημερών τον φυσικό φάκελο στην Δ/νση του Υποστηρικτικού Μηχανισμού Ο.Α.Σ.Ε. Α.Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ
Μιαούλη 8, Σ.Κ. 351 00 Λαμία
Σηλ.-Fax: 22310-66553 / E-mail: lamia@oase.com.gr
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν επιπρόσθετες πληροφορίες από όλα τα κατά τόπους γραφεία του ΥΜ Ο.Α.Σ.Ε., στις περιοχές ευθύνης του ΥΜ.
▪ Βοιωτία/Λιβαδειά: Σηλ.-Fax: 22610-89960, E-mail: viotia@oase.com.gr
▪ Εφβοια/Χαλκίδα: Σηλ.-Fax: 22210-60244, E-mail: evia@oase.com.gr
▪ Ευρυτανία/Καρπενήςι: Σηλ.-Fax: 22315-00565, E-mail: evrytania@oase.com.gr
Φθιώτιδα/Λαμία: Σηλ.-Fax: 22310-66553, E-mail: lamia@oase.com.gr
▪ Φωκίδα/Άμφιςςα: Σηλ.-Fax: 22650-79273, E-mail: fokida@oase.com.gr
Στο γραφείο τύπου του Ο.Α.Σ.Ε. Α.Α.Ε.


Niki Giannoulidou