Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024
Μυρμιδόνες Στυλίδας • Αθλητικός Σύλλογος MMA
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

Στερεά Ελλάδα:Δημόσιος Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την καταπολέμηση των κουνουπιων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το παροχή υπηρεσιών στο έργο
«Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2014» με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

1.- Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 475.000 ευρώ. μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον ΦΠΑ 109.250 ευρώ, και συνολικά σε 584.250 ευρώ.
Το έργο περιλαμβάνει δύο (2) τμήματα :
ΤΜΗΜΑ Α: «Παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών και
διενέργεια από εδάφους παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας και υπολειμματικής
ακμαιοκτονίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» προϋπολογισμού σε τετρακόσιες πέντε χιλιάδες
ευρώ (405.000 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
TMHMA Β: «Διενέργεια αεροψεκασμών για την καταπολέμηση κουνουπιών με την μέθοδο
της προνυμφοκτονίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» προϋπολογισμού σε εβδομήντα χιλιάδων
ευρώ (70.000 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

2.- Οι προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα του διαγωνισμού, για τις
συνολικές όμως προκηρυχθείσες εργασίες κάθε τμήματος του έργου, όπως αυτές (οι εργασίες)
περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη. Η Αναθέτουσα Αρχή θα επιλέξει Ανάδοχο ανά τμήμα με
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.- Στο κόστος ανά τμήμα του έργου συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια των κατάλληλων
και εγκεκριμένων από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές σκευασμάτων, τα οποία θα προμηθεύεται με δική
του ευθύνη ο Ανάδοχος ή οι Ανάδοχοι

4.- Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε επτά (7) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης για το Τμήμα Α και τρείς (3) μήνες για το Τμήμα Β.

5.- Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους που
περιγράφονται αναλυτικά στα συνημμένα τα οποία είναι αναπόσπαστα μέρη της παρούσας.

6.- Ο διαγωνισμός διενεργείται στα γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ενώπιον
της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, ύστερα από την παρέλευση τουλάχιστον πενήντα δύο (52)
ημερών από την ημέρα αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

7.- Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
προσφέροντες για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

8.- Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, από
επιχειρήσεις ημεδαπής ή αλλοδαπής, ομίλους, συνεταιρισμούς, ενώσεις νομικών ή φυσικών
προσώπων, κοινοπραξίες των ανωτέρω με οποιοδήποτε συνδυασμό που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αναλυτικό τεύχος διακήρυξης.

9.- Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία θα οριστεί με
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής

10.- Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τους ΚΑΠ Φορέας (071 ΚΑΕ 9899) της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.

11.- Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης αρχικής και επαναληπτικής στην εφημερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βαρύνουν την Ε.Ε και οι δαπάνες δημοσίευσης σε δύο ημερήσιες
οικονομικές εφημερίδες και σε τρεις τοπικές βαρύνουν τον/τους Ανάδοχο/ους.

12.- Αντίγραφα της παρούσας, δίδονται από τα γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας ΠΣΤΕ, οδός Ελ. Βενιζέλου 1, Τ.Κ 35100 Λαμία, 2ος όροφος, (τηλ:+302231353150,
τηλεομοιοτυπία:+302231350155) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

13.- Για την παραλαβή της προκήρυξης δεν προβλέπεται κόστος. Οι παραλαμβάνοντες την
προκήρυξη, θα πρέπει να προσκομίσουν πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο,
διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπικής συσκευής (fax), ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail).
Η προκήρυξη διατίθεται επίσης στην ιστοσελίδα της, Περιφέρειας www.pste.gov.gr.

14.- Πληροφορίες – Διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα προκήρυξη δίνονται από τη
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΣΤΕ, οδός Ελ. Βενιζέλου 1, Τ.Κ 35100 Λαμία, 2ος όροφος, από
τον κο Κων/νο Κούτρα στο τηλ:+302231353150, τηλεομοιοτυπία:+302231353155 , email:
[email protected]

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ

- Διαφήμιση -
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.


Τελευταία Νέα

Το κινητό πολυϊατρείο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην Πελασγία

     Από τη Δευτέρα 3 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024, στο πλαίσιο της Δράσης Προληπτικής Ιατρικής / Οδοντιατρικής «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ»...
- Διαφήμιση -
Stylida FM • Ραδιοφωνικός Σταθμός

Περισσότερα Άρθρα

- Διαφήμιση -
Kalantzis Bros • Αποφράξεις - Μεταφορές Λυμάτων