0
Δημοσιεύτηκε 23 Οκτ 2012, 09:57   /   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 
 

ΤΙ ΔΗΛΩΣΕ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΣΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ

70 χιλιάδες άτομα με αναπηρίαβρίσκονται στις λίστες αναμονής των ΚΕΠΑ. Σε ένα μεγάλο ποσοστό έχει ανασταλεί, επί μακρό χρονικό διάστημα, η σύνταξη ή το επίδομα αναπηρίαςκαι το βιβλιάριο υγείας, έως ότου επανεξετασθούν από τις Υγειονομικές Επιτροπές και εκδοθεί η σχετική Γνωμάτευση.

Τα παραπάνω ανακοίνωσε η Ε.Σ.Α.μεΑ όπου απεύθυνε κάλεσμα σε όλα τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις, στις οικογένειές τους και σε κάθε πολίτη για την πραγματοποίηση δυναμικών κινητοποιήσεων σε όλα τα ΚΕΠΑτης χώρας, την Τρίτη 23 Οκτωβρίου, ώρα 11 το πρωί,(http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2022739154572636025#editor/target=post;postID=6398370500851064752)
σε συνέντευξη Τύπου που έδωσαν το πρωί της Δευτέρας ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Ιωάννης Βαρδακαστάνης με μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας. 

Τα αιτήματα της Ε.Σ.Α.μεΑ είναι τα κάτωθι:

1. Για τους επί μήνες εγκλωβισμένους ΑμεΑ στις λίστες αναμονής των ΚΕΠΑ, των οποίων έχει διακοπεί η σύνταξη ή το επίδομα και το βιβλιάριο υγείας και για όσους από εδώ και στο εξής καταθέτουν αιτήσεις για την πιστοποίηση της αναπηρίαςτους απαιτείται νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα καθοριστεί με ρητό και σαφή τρόπο:

 η επαναχορήγηση της σύνταξης ή του προνοιακού, επιδόματος και οποιοδήποτε επίδομα αναπηρίαςαναδρομικά από την ημερομηνία αίτησής τους για επανεξέταση.

 Για όσους καταθέτουν από εδώ και στο εξής αίτηση επανεξέτασης για τη συνέχιση καταβολής προνοιακού επιδόματος ή σύνταξης αναπηρίας να οριστεί η αυτόματη ανανέωση της Γνωμάτευσης που έχει λήξει, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία επανεξέτασης τους από τις Υγειονομικές Επιτροπές και εκδοθεί η νέα Γνωμάτευση.

 Ανανέωση του βιβλιαρίου υγείας των ασφαλισμένων για όσο χρόνο βρίσκονται στις λίστες αναμονής των ΚΕΠΑ.

2. Άμεση συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3863/2010 με τη συμμετοχή έγκριτων επιστημόνων, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα :

 στη συμπλήρωση της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3846/2010 και με άλλες κατηγορίες αναπηρίας σοβαρές και μη αναστρέψιμες, διότι παρατηρείται γενικευμένο το φαινόμενο οι Υγειονομικές Επιτροπές να χορηγούν γνωματεύσεις με λήξη της ισχύς τους σε ένα χρόνο για παθήσεις και αναπηρίες μη αναστρέψιμες όπως είναι ο ινσουλινοεξαρτώμενος διαβήτης και άλλες.

 στην αναθεώρηση – συμπλήρωση σημαντικών κεφαλαίων του νέου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας, βάσει σύγχρονων επιστημονικών και ιατρικών δεδομένων.

3. Θεσμική εκπροσώπηση της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο Δ.Σ. του ΙΚΑ δεδομένου ότι αποτελεί έναν από τους κύριου οργανισμούς σχεδιασμού εφαρμογής και υλοποίησης κοινωνικών και ασφαλιστικών πολιτικών για την αναπηρία.

4. Άμεση εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 3863 προκειμένου:

 η νέα γνωμάτευση  αναπηρίας να εξασφαλίζει, βάσει και της φιλοσοφίας στην οποία στηρίζεται ο νόμος, ενιαία υγειονομική κρίση για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές, ώστε το άτομο με αναπηρία να μην υπόκειται αναίτια σε καθεστώς συνεχούς επανεξέτασης.

 θεσμική διάταξη, μέσω της οποίας, η ενιαία υγειονομική κρίση του ΚΕΠΑθα ισχύει για κάθε οικονομική και κοινωνική παροχή, και μέσω της οποίας θα ορίζεται ότι κατισχύουν προϊσχύουσες διατάξεις που αφορούν στην αξιολόγηση και πιστοποίηση της αναπηρίας.

 να εκπονηθούν προγράμματα ειδικής εκπαίδευσης, βάσει των οποίων θα εκπαιδεύονται οι γιατροί του Ειδικού Σώματος και τα οποία θα ανανεώνονται βάσει των αναγκαίων επικαιροποιήσεων του Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών αναπηρίας, όπως και σύσταση και λειτουργία της επταμελούς επιτροπής αξιολόγησης της εκπαίδευσης των ιατρών στην οποία συμμετέχει θεσμικά η Ε.Σ.Α.μεΑ.

5. Ειδική μέριμνα για την εξυπηρέτηση των κατοίκων των νησιωτικών περιοχών.

6. Θεσμική πρόβλεψη για την υποχρέωση των Υγειονομικών Επιτροπών να προβαίνουν σε κατ’ οίκον εξέταση εκείνων των ατόμων με αναπηρία που αποδεδειγμένα και αντικειμενικά δεν μπορούν να μεταβούν εξαιτίας της βαρύτητας της αναπηρίας τους στις Διευθύνσεις των ΚΕΠΑ.


 


Niki Giannoulidou