0
Δημοσιεύτηκε 6 Σεπ 2013, 00:58   /   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 
 

Χορήγηση Αδειών Αλίευσης σε νέους αλιείς στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

ψαραςΗ Διεύθυνση Θαλάσσιας Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει ότι, για το έτος 2014, θα δοθούν Άδειες Αλίευσης σε δικαιούχους από τη Χωρική Ενότητα 2, ήτοι από τις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου, Αττικής και Κρήτης.

Η παραπάνω αφορά στο 20% των Αδειών Αλίευσης Μεγάλων Πελαγικών Ειδών που θα χορηγηθούν σε νέους αλιείς, ηλικίας έως 35 ετών, οι οποίοι δεν έχουν δραστηριοποιηθεί στην αλιεία τόνου έως σήμερα και είναι κάτοχοι αλιευτικού σκάφους ολικού μήκους άνω των 9,0 μέτρων. Οι άδειες αυτής της κατηγορίας χορηγούνται κυκλικά σε καθορισμένες χωρικές ενότητες σύμφωνα με την αριθ. 5088/78186/25-6-2013 (ΦΕΚ/1680/Β’/2013) Υπουργική Απόφαση που αφορά στη ρύθμιση της αλιείας των μεγάλων πελαγικών ψαριών


Niki Giannoulidou