0
Δημοσιεύτηκε 29 Μάι 2014, 09:35   /   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 
 

Υπουργική απόφαση για τις άδειες απόπλου αλιευτικών στα διεθνή ύδατα

αλιευτικο σκαφοςΣύμφωνα με σχετική ενημέρωση, εκδόθηκε η με αρ. 4023/64557/16.05.2014 (ΦΕΚ 1307Β/22.05.2014) απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη».

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απόφασης αυτής απαγορεύεται η χρήση άδειας αλίευσης στα διεθνή από ελληνικά αλιευτικά σκάφη από 24 Μαΐου έως 15 Ιουλίου κάθε έτους. Μετά την 16 Ιουλίου μέχρι την 1 Οκτωβρίου επιτρέπεται η αλιεία στα διεθνή εκτός από την περιοχή δυτικά του 25ου μεσημβρινού του Αιγαίου πελάγους.

 Τα αλιευτικά σκάφη μπορούν να εφοδιάζονται με άδεια αλίευσης για τα διεθνή ύδατα από την Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας του ΥΠΑΑΤ με την διαδικασία που περιγράφεται στο αρθρο 5 της Απόφασης.

 Οι άδειες αλίευσης στα διεθνή που έχουν εγκριθεί και χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους με την υποχρέωση εφαρμογής των περιοχών και περιόδων απαγόρευσης της αλιείας, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω.

paseges.gr


Niki Giannoulidou