0
Δημοσιεύτηκε 20 Νοέ 2014, 15:07   /   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 
 

3 Περιφέρειες θωρακίζονται με ψηφιακά συστήματα παρακολούθησης ακραίων καιρικών φαινομένων

ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΝέες ψηφιακές Υπηρεσίες Έγκαιρης Ειδοποίησης Κινδύνου από ακραία καιρικά φαινόμενα των Περιφερειών Πελοποννήσου, Θεσσαλίας και Αν. Μακεδονίας – Θράκης, πρυπολογισμού 13 εκ. ευρώ θα υλοποιηθούν στο άμεσο μέλλον.

Στόχος των νέων ψηφιακών υπηρεσιών θα είναι η αύξηση της αποδοτικότητας των Αυτοτελών Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας της Αιρετής Περιφέρειας, κατά την άσκηση της αρμοδιότητας τους για το σχεδιασμό και την οργάνωση θεμάτων πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

Επίσης στόχος είναι η έγκαιρη προειδοποίηση των πολιτών και των επιχειρήσεων από κινδύνους από ακραία καιρικά φαινόμενα μέσα από πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας αλλά και η αποτελεσματική εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 60/2007 για την κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Ενδεικτικά, οι πράξεις που θα χρηματοδοτηθούν οι Περιφέρειες θα αφορούν σε:

– Συστήματα παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης κινδύνου πλημμύρας

-Συστήματα παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης κινδύνου άλλων ακραίων καιρικών φαινομένων

– Δημιουργία δεδομένων αναφοράς και υποδομών βάσης για την προστασία από ακραία καιρικά φαινόμενα

ΠΗΓΗ aftodioikisi.gr


Niki Giannoulidou