0
Δημοσιεύτηκε 25 Δεκ 2014, 11:27   /   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 
 

100.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για τις παιδικές χαρές του Πάρκου της Στυλίδας & της πλατείας Καραβομύλου

20130418 172234 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΥΛΙΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ * Στις 11 Δεκεμβρίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. του  Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΚΑ προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το θέμα:
Ένταξη έργων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Π.Τ. «Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων  2012- 2015» και έγκριση χρηματοδότησής τους από πιστώσεις έτους 2014 σε συνέχεια της πρόσκλησης 20/2013.

Μεταξύ των χρηματοδοτήσεων που εγκρίθηκαν είναι και αυτή για την προμήθεια εξοπλισμού για τις παιδικές χαρές του πάρκου της Στυλίδας και της πλατείας Καραβομύλου.

Το ποσό που εγκρίθηκε είναι 100.000 ευρώ.

Για το ανωτέρω έργο ο Δήμος Στυλίδας  θα λάβει σχετική Απόφαση Ένταξης.

έρευνα stilida.com

 


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou