0
Δημοσιεύτηκε 29 Δεκ 2012, 08:05   /   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 
 

Επαναχρηματοδότηση για το οδικό έργο στον άξονα Μαρτίνο – Λάρυμνα

ΜΑΡTΙΝΟ-ΛΑΡΥΜΝΑ

Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, εξασφαλίζεται η επαναχρηματοδότηση του έργου «Βελτίωση δρόμου ΝΕΟ Μαρτίνο – Λάρυμνα», με την ένταξή του στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας (ΣΑΕΠ 766), με προϋπολογισμό 2.276.504 €.

Όπως είναι γνωστό το σημαντικό αυτό οδικό έργο της Φθιώτιδας, είχε ξεκινήσει να υλοποιείται αρχικά από το Γ΄ΚΠΣ και στη συνέχεια ως έργο – γέφυρα στο ΕΣΠΑ από όπου έγινε ανάκληση της απόφασης ένταξής του. Όμως, με τη βούληση της Περιφέρειας να μην μείνουν ημιτελή έργα, αλλά να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν βασικές υποδομές της Στερεάς Ελλάδας, το έργο εντάσσεται στη ΣΑΕΠ 766.

Από το σύνολο του προϋπολογισμού τα 1,87 εκ. € προορίζονται για την κατασκευή του έργου και οι 400.000 € για την απαλλοτρίωση της απαιτούμενης έκτασης.

«Αποφάσεις που δρομολογούν το σχεδιασμό μας» χαρακτήρισε την 13η τακτική Συνεδρίαση ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς, επισημαίνοντας «Έχουμε ήδη ολοκληρώσει δύο Επιχειρησιακά Σχέδια : το συνολικό για όλες τις δράσεις της Περιφέρειας και το Καλάθι για την προσαρμογή και την τόνωση του αγροτικού τομέα. Σήμερα αποδεικνύουμε πως αυτά τα σχέδια δεν είναι για μας ασκήσεις επί χάρτου.
Από τη μια προχωρούμε στη σύσταση Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, που αποτελεί ένα βασικό εργαλείο υποστήριξης στην εφαρμογή του καλαθιού των αγροτικών προϊόντων της Στερεάς Ελλάδας. Δρομολογούμε λοιπόν ένα εταιρικό σύμφωνο, με σκοπό να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης αγροτικών δραστηριοτήτων. Την πρωτοβουλία αυτή ενισχύουμε και οικονομικά διαθέτοντας μέχρι 49.000 €.
Αυτή την κρίσιμη εποχή, διαθέτουμε από τον ασφυκτικά περιορισμένο προϋπολογισμό μας, κατά προτεραιότητα κονδύλια για τη στήριξη της πρωτογενούς τομέα και των παραγωγών του τόπου μας.

Ακόμα, αξιοποιούμε όλες τις χρηματοδοτικές δυνατότητες για να υλοποιηθούν, να ολοκληρωθούν και να αποπληρωθούν έργα και υποδομές. Σήμερα, ένα σημαντικό έργο της Φθιώτιδας, ο δρόμος ΝΕΟ Μαρτίνο – Λάρυμνα, που είχε αρχίσει από το 2006, μπαίνει σε φάση επανεκκίνησης. Στόχος μας είναι σταδιακά, ιεραρχημένα και ορθολογικά να προχωρούν και να πληρώνονται τα έργα που χρειάζεται ο τόπος.»

πηγή ypodomes.com


Niki Giannoulidou