0
Δημοσιεύτηκε 26 Ιούν 2014, 10:19   /   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 
 

Μαλιακός: Σε δημοπράτηση έργο-σκούπα ολοκλήρωσης των εργολαβιών

20140626 125705 46625796 ΠΑΘΕ ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ
Από το Υπουργείο Υποδομών και ειδικότερα από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων έργων (ΕΥΔΕ/Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ) δημοσιεύθηκε εχθές το έργο-σκούπα για την ολοκλήρωση των έργων στον Μαλιακό Κόλπο. Θα είναι και η τελευταία εργολαβία που αφορά τον ΠΑΘΕ συνολικά καθώς με την ολοκλήρωση του όλα τα οδικά τμήματα θα έχουν παραχωρηθεί στις εταιρείες Νέα Οδός, Κεντρική Οδός και Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου.

Το έργο έχει τίτλο “ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΑΡΦΕΙΑ – ΛΑΜΙΑ – ΡΑΧΕΣ” του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ και είναι προϋπολογισμού μελέτης 18.000.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Το έργο ουσιαστικά δεν έχει σπουδαίο οδικό αντικείμενο αλλά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών που δεν μπόρεσαν ή δεν μπορούν να ολοκληρωθούν από παλαιότερες αλλά και τις παρούσες εργολαβίες. Το σπουδαιότερο τεχνικό έργο είναι η ολοκλήρωση της κατασκευής του Ανισόπεδου Κόμβου Σκάρφειας.

Έτσι τα δύο έργα για τις παρακάμψεις Λαμίας και το Στυλίδα-Ράχες θα ολοκληρωθούν παραδίδοντας στην κυκλοφορία τα συνολικά 21 χιλιόμετρα (4+17) και το έργο αυτό θα συνεχίζεται χωρίς να εμποδίζει την ροή της κυκλοφορίας.

Η ημέρα δημοπράτησης είναι στις 5 Αυγούστου ενώ η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 14 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Αν το έργο υπογραφεί μέχρι το τέλος Φθινοπώρου, τότε θα είναι έτοιμο στο τέλος του 2015. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας αποτελούν τα έργα κατασκευής-αποπεράτωσης των υπολειπομένων εργασιών του οδικού τμήματος Σκάρφεια – Λαμία – Ράχες του άξονα ΠΑΘΕ, τα οποία δεν ολοκληρώθηκαν στα πλαίσια των αρχικών συμβάσεων. Προβλέπονται συνοπτικά οι ακόλουθες εργασίες:

i. Ολοκλήρωση της κατασκευής του Ανισόπεδου Κόμβου Σκάρφειας και ανακατασκευή οδοστρώματος – ολοκλήρωση του παράπλευρου οδικού δικτύου, μήκους 24 km περίπου.

ii. Κατασκευή τμημάτων επενδεδυμένων τάφρων συνολικού μήκους περίπου 1 km, καθώς και ολοκλήρωση των προβλεπομένων από τις εγκεκριμένες μελέτες τάφρων απαγωγής ομβρίων παραπλεύρων οδών, συνολικού μήκους περίπου 31 km επενδεδυμένων και 6,0 km ανεπένδυτων τάφρων.

iii. Κατασκευή υπολειπομένων εργασιών αποχέτευσης ομβρίων στην περιοχή του SRD6 (περιοχή Αγ. Κωνσταντίνου) και συμπληρωματικά έργα συλλογής – διόδευσης ομβρίων, σε διάφορες θέσεις της περιοχής του Πετάλου Μαλιακού, εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης των έργων.

iv. Εργασίες καθαρισμού, αποκατάστασης και ολοκλήρωσης της διευθέτησης των ρεμάτων Λιαπατόρεμα, Αηβλασσόρεμα, Μώλου, Λαντζόρεμα, Θερμοπυλών και Ιαματικών Λουτρών Θερμοπυλών, με τα συνοδά έργα εκβολής αυτών.

v. Ολοκλήρωση των εργασιών ηλεκτροφωτισμού στον ανισόπεδο ημικόμβο Σκάρφειας, τοποθέτηση ιστών οδοφωτισμού (18) σε διάφορες θέσεις του έργου και ολοκλήρωση του δικτύου τηλεφωνοδότησης της αρτηρίας στο τμήμα Σκάρφεια – Θερμοπύλες.

vi. Τοποθέτηση ή συμπλήρωση πινακίδων σήμανσης και τοποθέτηση περίφραξης και στηθαίων ασφαλείας στα σημεία που λείπουν ή έχουν καταστραφεί και τοποθέτηση, σε όλο το μήκος του έργου, των οριοδεικτών, των χιλιομετροδεικτών και των δεικτών της απαλλοτριωμένης ζώνης

vii. Εκτέλεση των εργασιών άρδευσης, φύτευσης και συντήρησης του πρασίνου στο τμήμα της αρτηρίας Σκάρφεια – Θερμοπύλες με τους αυτοματισμούς λειτουργίας και ελέγχου

viii. Μετατόπιση του υφιστάμενου αγωγού καυσίμων που διέρχεται περί την χ.θ. 0+760 του αυτοκινητοδρόμου.

ix. Εργασίες αποκατάστασης κατολισθήσεων πρανών στο τμήμα Παράκαμψης Αγ. Κωνσταντίνου, σε μήκος περίπου 70 m και σε ύψος μέχρι 12m. .

x. Εργασίες αποκατάστασης των καθιζήσεων που έχουν σημειωθεί στις προσβάσεις ορισμένων τεχνικών του αυτοκινητοδρόμου στο τμήμα Σκάρφεια – Α/Κ Θερμοπυλών

xi. Κατασκευή έξι ειδικών διατάξεων για την διαχείριση απορροών ομβρίων με ρυπαντικό φορτίο, σε περιπτώσεις ατυχημάτων σε διάφορες θέσεις του οδικού άξονα.

xii. Τοποθέτηση αντιθορυβικών πετασμάτων σε θέσεις προβλεπόμενες από τους περιβαλλοντικούς όρους.

Νίκος Καραγιάννης-ypodomes.com


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou