0
Δημοσιεύτηκε 19 Σεπ 2012, 13:54   /   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 
 

ΤΑ ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ

Τα οδικά έργα στον Μαλιακό Κόλπο εντάσσονται στον αυτοκινητόδρομο που ενώνει την Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για δύο έργα που ξεκίνησαν το 2006 με σκοπό να παραδοθούν το 2009 και το 2010 αλλά δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ λόγω προβλημάτων της εταιρείας που τα κατασκεύαζε (ΑΤΤΙΚΑΤ).

Το 2009 σταμάτησε η κατασκευή και των δύο έργων και για 3 χρόνια είχαν μείνει «παγωμένα». Από το 2011 ξεκίνησε μια συστηματική προσπάθεια για την επανεκκίνηση τους και φέτος είχαμε και τα οριστικά αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή και τα δύο έργα κατασκευάζονται από άλλες εταιρείες και στόχος είναι να ολοκληρωθούν μέχρι το καλοκαίρι του 2014.

Το έργο της παράκαμψης Λαμίας ανέλαβε η εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ με το ποσό των 41,7 εκ.ευρώ και ολοκλήρωση σε 800 μέρες (27 μήνες) από την υπογραφή της σύμβασης. Αυτή την εποχή τα έργα στην παράκαμψη Λαμίας είναι σε πλήρη εξέλιξη όσον αφορά τα χωματουργικά (σε μήκος 2χλμ περίπου) ενώ διεξάγονται και μελέτες στατικότητας καθώς οι κατασκευές από μπετόν έχουν παραμείνει ημιτελείς για 3 χρόνια.

Στο έργο του τμήματος Στυλίδα-Ράχες μήκους 19χλμ ανέλαβε η κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ-ΤΕΡΝΑ με την διαδικασία υποκατάστασης του αναδόχου (δηλαδή συνεχίζοντας την ίδια σύμβαση) με ποσό 45εκ.ευρώ. Τα εργοτάξια αυτές τις μέρες ζωντανεύουν και πάλι και τους επόμενους μήνες περιμένουμε να ξεκινήσει το κυρίως κατασκευαστικό κομμάτι προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο σε περίπου 1,5 χρόνο. Τα δύο έργα όπως και όλος ο δρόμος στον Μαλιακό Κόλπο από τα Σκάρφεια μέχρι τις Ράχες Φθιώτιδας ανήκει στον αυτοκινητόδρομο Κεντρική Οδός που περιλαμβάνει και τον άξονα Λαμία-Καρδίτσα-Τρίκαλα-Εγνατία.

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ


Για το τμήμα της παράκαμψης Λαμίας αντικείμενο του έργου είναι η ολοκλήρωση της κατασκευής του τμήματος του ΠΑΘΕ από την Νέα Κοίτη Σπερχειού έως το τέλος του Α.Κ. Ροδίτσας, στο οποίο περιλαμβάνονται:
1. η αρτηρία, μήκους περίπου 4,06km, ως διαπλάτυνση ή/και βελτίωση της χάραξης της υφιστάμενης Ν.Ε.Ο.,
2. ο ανισόπεδος κόμβος Ροδίτσας (μορφής “τρομπέτας”), που εξυπηρετεί την σύνδεση της πόλης της Λαμίας με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ.,
3. οι παράπλευρες, οι εγκάρσιες οδοί και οι τοπικές οδοί,
4. η αναδιευθέτηση της Νέας Κοίτης του Σπερχειού, από την εκβολή αυτού μέχρι τη Χ.Θ. 5+561 (περίπου 250m ανάντη του ΠΑΘΕ), η οποία Χ.Θ. ταυτίζεται με την Χ.Θ. 5+600 της υδραυλικής μελέτης,
5. η αναδιευθέτηση της Τάφρου Λαμίας από τη εκβολή αυτής στην Νέα Κοίτη Σπερχειού (Χ.Θ. 0+000) έως τη Χ.Θ. 5+000,
6. η αναδιευθέτηση τμήματος του χειμάρρου Ξηριά, μήκους περίπου 660m
7. η αποκατάσταση των επηρεαζόμενων έργων των αρδευτικών δικτύων Ανθήλης – Ροδίτσας.

Για το τμήμα Στυλίδα-Ράχες το αντικείμενο του έργου είναι συνολικά σε μήκος 19,3 χλμ, με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και περιλαμβάνει:
1.Τρεις σήραγγες διπλού κλάδου συνολικού μήκους 3,4 χλμ. με τα δύο (2) κτίρια εξυπηρέτησης αυτών (ΚΕΣ)
2.Τέσσερις κοιλαδογέφυρες, τρεις διπλού κλάδου και μία μονού, συνολικού μήκους 1,8 χλμ.
3.Μία γέφυρα (ρέματος Βελλιά)
4.Τρεις άνω διαβάσεις και 11 κάτω διαβάσεις
5.Τρεις ανισόπεδοι κόμβοι: Αγίας Μαρίνας Στυλίδας, Στυλίδας- Καραβόμυλου και Καραβόμυλου – Αχινού.

(Τα έργα περιλαμβάνονται στον Κατάλογο με τα Μεγάλα Υπό Κατασκευή Έργα στην Ελλάδα και η κατασκευή τους είναι σε εξέλιξη. Η χρονολογία συνολικής ολοκλήρωσης του είναι το 2014.)
Niki Giannoulidou