0
Δημοσιεύτηκε 31 Μαΐ 2013, 09:00   /   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 
 

Επιμόρφωση φοιτητών Γεωλογίας από το Κ.Π.Ε. Στυλίδας-Υπάτης

kpe1 Κ.Π.Ε. ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΥΠΑΤΗΣ

Δελτίο τύπου

ΚΠΕ ΣΤΥΛΙΔΑΣ – ΥΠΑΤΗΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ  ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Κ.Π.Ε. Στυλίδας-Υπάτης, στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την Αειφορία, Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για τους ενήλικες» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»,  στα πλαίσια του δικτύου «Γεωπεριβαλλοντικά-Γεωμυθολογικά μονοπάτια» και ανταποκρινόμενο στο αίτημα του τμήματος  Γεωλογίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, προγραμματίζει  τριήμερη επιμόρφωση  φοιτητών του Γεωλογικού τμήματος στις 3, 4 και 5 Ιουνίου 2013, με θέμα:

«Γεωμυθολογικά- Γεωπεριβαλλοντικά μονοπάτια:

Το περιβάλλον στο χώρο και το χρόνο».

Στόχος της επιμόρφωσης αυτής,  είναι η απόκτηση γνώσεων Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης από τους φοιτητές του Γεωλογικού (αυριανούς εκπαιδευτικούς), η κατανόηση των γεωπεριβαλλοντικών μεταβολών που έγιναν στην περιοχή μας και ο ρόλος του ανθρώπου στις μεταβολές αυτές, η ευαισθητοποίηση και απόκτηση γνώσεων σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος, αλλά και η εφαρμογή στη διδακτική πράξη και η διάχυση των γνώσεων στη τοπική κοινωνία, με  συμμετοχή σε ημερίδα,  με σχετικές εισηγήσεις και με τη συμμετοχή   μαθητών, φοιτητών, εκπαιδευτικών και αρχαιολόγων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ηµέρα 1η        (03/06/2012)  (εγκαταστάσεις ΚΠΕ-πάρκο Λαού-Στυλίδα):

– Ενημέρωση  των φοιτητών  για τα προγράμματα και τα δίκτυα  του ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης- -Παρουσίαση του προγράμματος «Γεωμυθολογικά- Γεωπεριβαλλοντικά μονοπάτια:

Το περιβάλλον στο χώρο και στο χρόνο»

– Εργασία στις αίθουσες του κέντρου (στερεοσκόπια, απολιθώματα, ορυκτά πετρώματα, μικροσκόπια, αεροφωτογραφίες  κ.λ.π )

-Εργασία πεδίου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής: Μελέτη των  μεταβολών της στάθμης  της θάλασσας και του ανάγλυφου της περιοχής   με τη χρήση υπολογιστή  και   γεωγραφικού υπολογιστικού συστήματος και ενημέρωση από αρχαιολόγο για την πορεία των ανασκαφών του προϊστορικού οικισμού.

Ηµέρα 2η:     ( 04/ 06/2012):

Εργασία πεδίου στις  Θερμοπύλες:

– Επίσκεψη στο καινοτομικό κέντρο ενημέρωσης Θερμοπυλών .

– Μελέτη των  μεταβολών του περιβάλλοντος, της μορφολογίας και του γεωαναγλύφου της περιοχής των Θερμοπυλών.

– Οι γεωπεριβαλλοντικές  συνθήκες της περιοχής το 480 π.Χ. και πώς  αυτές επηρέασαν  τη διεξαγωγή της μάχης των Θερμοπυλών.

– Επίσκεψη στις  ιαματικές πηγές των Θερμοπυλών:   Δημιουργία-    χρήσεις- προοπτικές ανάπτυξης.  Συζήτηση και προτάσεις αξιοποίησης του γεωθερμικού πεδίου της                        κοιλάδας του Σπερχειού.

–  Επίσκεψη στην Αρχαία Τραχίνα, στην Ηράκλεια (Καθρέφτης-μεγάλο ρήγμα) και στο Φαράγγι του Ασωπού. Μύθοι και αλήθειες σχετικά με την γεωμορφολογία της περιοχής.

17.30-21.30: Συμμετοχή στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί από το ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης στα πλαίσια της ημέρας περιβάλλοντος, που θα πραγματοποιηθεί στο 12ο Δ.Σ. Λαμίας.

Ηµέρα 3η:   ( 05/ 06/2012):

-Εργασία πεδίου: Καθρέφτης Αρκίτσας, ρήγμα Αταλάντης, αποστραγγιστικά έργα των Μινύων στη Κωπαίδα.

-Αναχώρηση

Π.Ο. ΚΠΕ ΣΤΥΛΙΔΑΣ –ΥΠΑΤΗΣ

 


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou