0
Δημοσιεύτηκε 9 Ιαν 2013, 06:00   /   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 
 

Κ.Π.Ε. Στυλίδας-Υπάτης: Ετήσια Πανελλήνια συνάντηση του δικτύου «Κλιματικές Αλλαγές-Ακραία Καιρικά Φαινόμενα

Το Κ.Π.Ε. Στυλίδας-Υπάτης, στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την Αειφορία, Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για τους ενήλικες» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» διοργανώνει την ετήσια πανελλήνια συνάντηση-σεμινάριο του δικτύου «Κλιματικές Αλλαγές-Ακραία Καιρικά Φαινόμενα», είκοσι οκτώ (28) διδακτικών ωρών, για συντονιστές-εκπαιδευτικούς που η περιβαλλοντική ομάδα του σχολείου τους εκπονεί ή προτίθεται να εκπονήσει αντίστοιχο πρόγραμμα Π.Ε. και είναι ήδη ενταγμένοι ή ενδιαφέρεται να ενταχθεί στο δίκτυο, για μέλη των συνεργαζόμενων ΚΠΕ ή ΚΠΕ που επιθυμούν συνεργασία, καθώς και συνάντηση της συντονιστικής επιτροπής του δικτύου.

Το σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης, στην Στυλίδα, στις 11, 12 & 13 Ιανουαρίου 2013 θα έχει ως θέμα:

«Ανθρώπινες δραστηριότητες σε περίοδο κρίσης και Κλιματικές αλλαγές»

Ώρες διεξαγωγής της συνάντησης του συντονιστικού:

Παρασκευή: 11/01/2013 ώρες:15.00-17.00

Ώρες διεξαγωγής του σεμιναρίου:

Παρασκευή : 11/01/2013 ώρες:17.30- 21.30 ( ανοιχτό για κάθε ενδιαφερόμενο)

Σάββατο : 12/01/2013 ώρες : 09.30-21.30

Κυριακή: 13/01/2013 ώρες: 09.30-14.00


Niki Giannoulidou