0
Δημοσιεύτηκε 28 Ιαν 2013, 07:03   /   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 
 

Προστατευόμενες περιοχές Δήμου Στυλίδας

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΠΟ ΨΗΛΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΛΑΣΓΙΑ ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΕΛΤΑ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ NATURA2000
Η περιοχή του Δήμου Στυλίδας περιλαμβάνει τμήματα προστατευόμενων περιοχών NATURA2000.

Το σύστημα Σπερχειός – Μαλιακός έχει ιδιαίτερη οικολογική αξία και για το λόγο αυτό έχει συμπεριληφθεί στον Εθνικό Κατάλογο Natura 2000. Για την εν λόγω περιοχή, έχει εκπονηθεί Ειδικό Διαχειριστικό Σχέδιο(Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), 1996) και έχει συνταχθεί  Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, στο οποίο καθορίζονται ζώνες προστασίας, απαγορευτικοί όροι και επιτρεπόμενες δράσεις, εντός αυτών.

Επιπλέον, εντός της ευρύτερης περιοχής του οικοσυστήματος “Σπερχειός ποταμός – Μαλιακός κόλπος” απαντάται μία περιοχή στον πυρήνα του Δέλτα του Σπερχειού που χαρακτηρίζεται ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας

Υγρότοπος Εκβολών (Δέλτα) Σπερχειού” , μία περιοχή που ανήκει στον Ευρωπαϊκό κατάλογο περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής αξίας που καταρτίσθηκε στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος CORINE, καθώς και μία Σημαντική Περιοχή για τα πουλιά (IBA).

Εντός της Δ.Ε. Πελασγίας η περιοχή που βρίσκεται στα βορειοανατολικά του οικισμού Μύλοι είναι χαρακτηρισμένη ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής με ονομασία «Ταράτσα – Αετοφωλιά – Πελασγία – Μύλοι». Υπάγεται στο Δασαρχείο Λαμίας, της Διεύθυνσης Δασών Φθιώτιδας και κηρύχθηκε Καταφύγιο Άγριας Ζωής με το ΦΕΚ 155/Β/2-3-89.Στην ίδια Δ.Ε. Οι σημαντικότερες θέσεις που εντοπίζονται είναι:

Περιοχή Παραλίας Πελασγίας: Βιότοπος λίμνη Σουβάλας (ήΣβάλας). Τροφοδοτείται με νερό από τον ασβεστολιθικό όγκο που βρίσκεται στα νότια. Έχει ανοιχτεί δίοδος προς τη θάλασσα ενώ έχει τεχνητά ανυψωθεί τμήμα της.

Περιοχή Μύλων: Τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους είναι το Κεφαλόβρυσο όπου υπάρχει η ομώνυμη πηγή επαφής. Οι παρεμβάσεις στην περιοχή (γεφύρια, τοιχία, τσιμεντοστρώσεις)είναι πολλές και χρειάζεται να προσαρμοσθούν στο περιβάλλον.

Απόσπασμα από το “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 2011 – 2014”


Niki Giannoulidou