0
Δημοσιεύτηκε 6 Μαρ 2013, 07:15   /   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 
 

ΥΠΕΚΑ: Κακούργημα η πρόκληση ζημιάς στο δάσος

ΛΑΘΡΟΥΛΟΤΟΜΙΑ ΥΠΕΚΑ ΛΑΘΡΟΫΛΟΤΟΜΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ

Ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης κατέθεσε την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου στη Βουλή των Ελλήνων σχέδιο νόμου, με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις», στο οποίο περιλαμβάνονται νομοθετικές ρυθμίσεις που αυστηροποιούν το θεσμικό πλαίσιο αντιμετώπισης της λαθροϋλοτομίας και διευκολύνουν τους ελέγχους.

Συγκεκριμένα, με την τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 268 και 271 του Δασικού Κώδικα (Ν.Δ. 86/1969) προβλέπεται η αυστηροποίηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την παράνομη υλοτομία και μεταφορά δασικών προϊόντων. Με συγκεκριμένη διάταξη, το όριο, μέχρι του οποίου τα αδικήματα αυτά τιμωρούνται σε βαθμό πταίσματος, μειώνεται από τα εξακόσια (600) στα διακόσια (200) ευρώ, με την υπέρβαση του οποίου πλέον τιμωρούνται σε βαθμό πλημμελήματος. Επίσης μετατρέπονται σε κακούργημα τα αδικήματα εκείνα που προκαλούν στο δάσος ζημία που υπερβαίνει τα δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Επιπλέον προβλέπεται επιβολή διοικητικής κύρωσης προστίμου ανά μονάδα μέτρησης της παρανόμως υλοτομηθείσας ή μεταφερόμενης ξυλείας. Σημαντική είναι η αλλαγή της υφιστάμενης νομοθεσίας που προβλέπεται στο σχέδιο νόμου, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η κατάσχεση όχι μόνο των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την παράνομη υλοτομία (και μεταφορά) αλλά, επιπλέον, τόσο της άδειας κυκλοφορίας όσο και του διπλώματος οδήγησης του οδηγού. Το τελευταίο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου επιστρέφεται μετά την παρέλευση τριμήνου από την καταβολή του προστίμου.

Σημειώνουμε ότι ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης εξέδωσε στις 21 Δεκεμβρίου 2012 κατεπείγουσα εγκύκλιο για την αντιμετώπιση της λαθροϋλοτομίας προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, η οποία περιλαμβάνει στοχευμένες δράσεις άμεσης εφαρμογής. Την ίδια ημέρα ο Υπουργός Αναπληρωτής ανακοίνωσε τη νομοθετική πρωτοβουλία που αναλαμβάνει, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, για την αυστηροποίηση των ποινών, η οποία, με την κατάθεση του σχεδίου νόμου σήμερα, υλοποιείται. Επιπλέον, στο πλαίσιο των λύσεων που προωθεί το ΥΠΕΚΑ για την πάταξη της λαθροϋλοτομίας, ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, υπέγραψε στις 24 Ιανουαρίου 2013 απόφαση για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος «Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2013». Με την απόφαση αυτή, καθορίστηκε ο τρόπος λειτουργίας των Δασαρχείων, των Διευθύνσεων Δασών, των Διευθύνσεων Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών, αλλά και του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας (τηλεφωνικός αριθμός 1591) για τις απογευματινές ώρες (μέχρι τις 22:00) και τις αργίες, με στόχο την αντιμετώπιση των φαινομένων παράνομων υλοτομιών και παράνομης διακίνησης ξυλείας.

Υπενθύμιζουμε ότι στις 8 και 9 Ιανουαρίου 2013 ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης ανακοίνωσε τα συγκεντρωτικά στοιχεία συμβάντων λαθροϋλοτομίας για το έτος 2012, τα οποία βρίσκονται ανερτημένα στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ.

agrocapital.gr


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou