1
Δημοσιεύτηκε 30 Νοέ 2020, 08:57   /   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
 
 

Αναπάντητα Ερωτήματα για τις Εκσκαπτικές Επεμβάσεις στον αρχαιολογικό χώρο του Κάστρου Πελασγίας

20181101_160002

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Αναπάντητα Ερωτήματα για τις Εκσκαπτικές Επεμβάσεις στον αρχαιολογικό χώρο του Κάστρου Πελασγίας Φθιώτιδος

Κατόπιν καταγγελίας κατοίκων της κοινότητας στις 14/11/2020 και σε συνέχεια της από 15/11/2020 επιτόπιας διαπίστωσης εκ μέρους μελών του Τοπικού Συμβουλίου, κατοίκων της Κοινότητας και συμπατριώτισσάς μας συμβασιούχου αρχαιολόγου του δημοσίου  προυπηρεσίας 13 χρόνων,με καταγραφή κι απεικόνιση τεκμηρίωσης των παρεμβάσεων που έχουν διενεργηθεί στον αρχαιολογικό χώρο της Κρεμαστής Λάρισας, στο Κάστρο της Πελασγίας, εξακολουθούν να τίθενται σε μέλη του Συμβουλίου, κατά τρόπο έντονο, ερωτήματα εκ μέρους συμπολιτών μας, παρά τη δημοσίευση των πρόσφατων ανακοινώσεων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και της Δημάρχου Στυλίδας.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο, την καταγραφή και φωτογραφική απεικόνιση αυτών των παρεμβάσεων, στις 15/11/2020, διαπιστώθηκαν εκσκαπτικές επεμβάσεις μεγάλης επιφανείας στη βλάστηση, στην όδευση πρόσβασης, στο έδαφος και σε τοιχίο του αρχαιολογικού χώρου Κρεμαστής Λάρισας στο Κάστρο της Πελασγίας. Αυτές οι επεμβάσεις υλοποιήθηκαν με τη χρήση ογκώδους λαστιχοφόρου εκσκαπτικού μηχανήματος.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε η διάνοιξη παλαιότερης όδευσης που παρείχε πρόσβαση από τον οικισμό Κυπαρισσώνα στο περίγυρο και στο εσωτερικό του Κάστρου, με εκχέρσωση, ήτοι κοπή κι εκρίζωση, της εκατέρωθεν δασικής βλάστησης, η αντίστοιχη εκσκαφή στα πλευρά της χωμάτινης διάβασης και η κατασκευή/διάνοιξη πλατώματος με εκσκαπτικό μηχάνημα.

Επίσης, συνεπεία αυτών των εκσκαπτικών επεμβάσεων μεγάλη επιφανείας, διαπιστώθηκαν διάσπαρτα θραύσματα από αρχαία πήλινα αντικείμενα που καταπατήθηκαν από βαρύ μηχάνημα καθ’ όλη την διάμετρο του χώρου, εκσκαφή με άνοιγμα και κλείσιμο ορύγματος και τραυματισμός του τοιχίου περιβόλου του Κάστρου από τις μηχανικές δαγκάνες λαστιχοφόρουεκσκαπτικού μηχανήματος.

Από δημοσιεύματα στο Τύπο, το Τοπικό Συμβούλιο πληροφορήθηκε ότι η Δήμαρχος Στυλίδας έλαβε καταγγελία και σχετικό φωτογραφικό υλικό για τις παραπάνω επεμβάσεις, επίσης στις 15/11/2020  επικοινώνησε με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας – Ευρυτανίας «που έχει την ευθύνη των ανασκαφών του μνημείου».

Σύμφωνα και πάλι με δημοσιεύματα στο Τύπο, η Εφορεία Αρχαιοτήτων απάντησε ότι, στο Κάστρο έγιναν εργασίες οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο των εργασιών της ανασκαφής που έχει προγραμματίσει η ομάδα εργασίας της Εφορίας Αρχαιοτήτων και δεν προκλήθηκε καμία καταστροφή στο τείχος ούτε σε άλλο σημείο του μνημείου.

Από τις επιτόπια, όμως, διαπιστωμένες και τεκμηριωμένες εκ μέρους μας παρεμβάσεις του ογκώδους λαστιχοφόρουεκσκαπτικού μηχανήματος είναι οφθαλμοφανείς οι ζημιές και καταστροφές που προκλήθηκαν σε βάρος του δασικού και αρχαιολογικού περιβάλλοντος χώρου και του εσωτερικού του Κάστρου της Κρεμαστής Λάρισας.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων προσκλήθηκε από την αρχαιολόγο να παραλάβει το καταγεγραμμένο και τεκμηριωμένο εκ μέρους μας αρχαιολογικό υλικό που περιμαζέψαμε από καταπατημένα διάσπαρτα θραύσματα αρχαίων πήλινων αντικειμένων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, έχουν εγερθεί τα ακόλουθα αναπάντητα ερωτήματα για τις εκσκαπτικές επεμβάσεις σε βάρος του αρχαιολογικού χώρου του Κάστρου Κρεμαστής Λάρισας στη Πελασγία Φθιώτιδος:

  1. Με ποιά απόφαση και πότε, συγκεκριμένα, άρχισε η υλοποίηση εργασιών, οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν, στο πλαίσιο των εργασιών της ανασκαφής που έχει προγραμματίσει, σύμφωνα με ποιά απόφαση και πότε, ακριβώς, η ομάδα εργασίας της Εφορείας Αρχαιοτήτων;
  2. Ποιό είναι το είδος και το ακριβές αντικείμενο των εργασιών που άρχισαν να πραγματοποιούνται εκ μέρους της Εφορείας Αρχαιοτήτων και δεν ολοκληρώθηκαν, είναι δηλαδή πρόδρομες ή αρχαιολογικές και περιλαμβάνουν εργασίες εκχέρσωσης της βλάστησης, διαπλάτυνσης της οδικής πρόσβασης και διάνοιξης πλατώματος στη διαδρομή προς το εσωτερικό του αρχαιολογικού χώρου;
  3. Έχει εκδοθεί, πότε και με ποιο αριθμό πρωτοκόλλου η αναγκαία άδεια επέμβασης ή γνωμοδότησητης αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας που επιτρέπει την εκχέρσωση, ήτοι τη κοπή κι εκρίζωση της εκατέρωθεν δασικής βλάστησης της όδευσης πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο της Κρεμαστής Λάρισας, που έχει ήδη πραγματοποιηθεί και με βάση ποιά μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου διάνοιξης έχει εκδοθεί αυτή η άδεια επέμβασης ή γνωμοδότηση;
  4. Δεδομένου ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων δεν διαθέτει ιδιόκτητα βαρέα εκσκαπτικά μηχανήματα, από ποιά φυσικά πρόσωπα και ποιά οντότητα, συγκεκριμένα, εκτελούνται αυτές οι εργασίες που άρχισαν να υλοποιούνται, σε ποιόν ανήκουν τα εκσκαπτικά μηχανήματα και λοιπά οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται και με βάση ποιά σχέση (σύμβαση έργου, απ’ευθείας ανάθεσης ή κατόπιν διαγωνισμού, σε συνεργασία με τρίτο ιδιώτη ή σε σύμπραξη με το δήμο) εκτελούνται αυτές οι εργασίες;
  5. Υπήρξε συνεχής επιτόπια επίβλεψη εργασιών εκχέρσωσης της βλάστησης της διαπλάτυνσης της οδικής πρόσβασης και της διάνοιξης πλατώματος προς τον αρχαιολογικό χώρο του Κάστρου Κρεμαστής Λάρισας στη Πελασγία, από ποιο φυσικό πρόσωπο, με ποια ειδικότητα και υπό τις εντολές ποίουαρμόδιου φορέα;
  6. Λήφθηκε πρόνοια από τα αρμόδια όργανα της Εφορείας Αρχαιοτήτων και από ποιούς συγκεκριμένα, για την προστασία των αρχαιοτήτων, κατά τις προαναφερόμενες εργασίες και ποιά ήταν τα μέτρα που τυχόν εφαρμόστηκαν, ώστε να αποφευχθούν οι ζημιές και καταστροφές που προκλήθηκαν αποδεδειγμένα και τεκμηριωμένα στη βλάστηση και στον αρχαιολογικό χώρο;
  7. Ποιάς περιόδου της αρχαιότητας είναι τα καταπατημένα διάσπαρτα θραύσματα αρχαίων πήλινων αντικειμένων που βρέθηκαν, συλλέχθηκαν, καταγράφηκαν, απεικονίσθηκαν κατά τον επιτόπιο έλεγχο και τη διαπίστωση των παραπάνω παρεμβάσεων και τα οποία κλήθηκε,άμεσα, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας – Ευρυτανίας να παραλάβει από το Τοπικό Συμβούλιο;

Το Τοπικό Συμβούλιο Πελασγίας, επιφυλασσόμενο κάθε δικαιώματός του, δηλώνει ότιθα προβεί σε κάθενόμιμη ενέργεια για τη διερεύνηση των ανωτέρω, τη προάσπιση και διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας και την ανάδειξη, ιδιαίτερα, του αρχαιολογικού χώρου του Κάστρου Κρεμαστής Λάρισας, στο πλαίσιο και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το νόμο.

Προς αυτή την κατεύθυνση το Συμβούλιο της Κοινότητας μαζί με τους δημότες  προτίθεται  να

Προσφέρει κάθε αρωγή, για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου σε συνεργασία με  την Αρχαιολογική Υπηρεσία.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ.

 


Niki Giannoulidou