0
Δημοσιεύτηκε 16 Φεβ 2013, 14:30   /   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
 
 

Σχολή Υφαντικής ιδρύει η Ιερά Μητρόπολή μας

f863e4fb1b47b206b2276d9b70a5b183_M

Ἡ Ἐκκλησία ὡς παράγων πολιτισμοῦ, πού ἀσχολεῖται, διαφυλάττει καί προβάλλει τήν πολιτιστική κληρονομιά, ἀπ΄ἀρχῆς ἐπέδειξε ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιά τίς τέχνες. Μέ τήν ὡραιότητα τῆς τέχνης διεκόσμησε τά ὑλικά στοιχεῖα τῆς λατρείας καί ὑποστάσεώς της καί κατά τήν περίοδο τοῦ Βυζαντινοῦ πολιτισμοῦ, ἔφθασε στό ἀπόγειο τῆς ἀκμῆς τῶν τεχνῶν, στήν ἀρχιτεκτονική, ζωγραφική, γλυπτική, μουσική, κεντητική, ὑφαντική, ἀργυροχρυσοχοΐα και άλλες, μέ τίς ὁποῖες ἐπένδυσε τό πνευματικό μεγαλεῖο τῆς Ἐκκλησίας.

Στόν τομέα αὐτό καί σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει τήν πρωτοπορία. Μέ κάθε τρόπο διαφυλάττει αὐτή τήν ἀνεκτίμητη κληρονομιά, πού εἶναι διασκορπισμένη σέ ὅλους τούς χώρους Της. Ἀπό τήν κεντρική διοίκηση μέχρι τόν τελευταῖο παπᾶ τοῦ πιό μικροῦ χωριοῦ τῆς Πατρίδος μας, ἡ Ἐκκλησία μας περιφρουρεῖ τά ἔργα τοῦ πολιτισμοῦ, τά ὁποῖα δυστυχῶς ἀπειλοῦνται ἀπό τούς ποικιλωνύμους ἱεροσύλους καί ἀρχαιοκαπήλους.

Στήν προσπάθεια τῆς διαφυλάξεως τοῦ πολιτισμοῦ συστηματικά ἐργάζεται ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας, ὥστε δικαίως νά εἰσπράττει τούς ἐπαίνους ἐκείνων, πού ἀγαποῦν τόν πολιτισμό καί ἀγωνιοῦν γιά τήν ἀπνευμάτιστη πορεία τῆς σημερινῆς καταναλωτικῆς κοινωνίας. Στόν τομέα αὐτό μέ χαρά σας ἀνακοινώνουμε μιά νέα πρωτοβουλία τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, μέ τήν ἵδρυση Σχολῆς Ὑφαντικῆς στό Πνευματικό καί Διοι­κητικό Κέντρο τῆς Μητροπόλεώς μας στήν πόλη τῆς Λαμίας.

Ἤδη, στο μεγαλοπρεπές συγκρότημα τοῦ Πνευ­μα­τικοῦ Κέντρου, ἡ Βιβλιοθήκη μέ 30.000 τόμους εἶναι ἕτοιμη. Ὁ Ραδιοφωνικός Σταθμός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐκπέμπει ἀπό τούς νέους ραδιοθα­λά­μους του ἐκεῖ. Τό μεγάλο Ἀμφιθέατρο χωρητικότητος 350 θέσεων ἐντός τῶν ἡμερῶν παραδίδεται. Ὁ Ξενώνας γιά τήν φιλοξενία ἀπόρων φοιτητῶν εἶναι ἔτοιμος. Τά Γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως λειτουργοῦν ἐκεῖ σέ χώρους ἄνετους. Τό Ἱστορικό Ἐκκλησιαστικό Ἀρχεῖο καί τά ἄλλα Ἀρ­χεῖα τῆς Γραμματείας καί τῶν Γάμων στεγάζονται σέ μεγάλες αἴ­θου­σες ἐκεῖ.

Τώρα ἦρθε ἡ σειρά τῆς Σχολῆς Ὑφαντικῆς, ἡ ὁποία ἤδη εἶναι ἔτοιμη καί στεγάζεται σέ κατάλληλα διαμορφωμένο χῶρο τοῦ κτιρίου, μέ 6 ἀργα­λειούς καί ὅλα τά ἀπαραίτητα ὑλικά γιά τήν λειτουργία της. Ἡ Σχο­λή τῆς Ὑφαντικῆς θά προσφέρει τά σπάνια καί περιζήτητα ἔργα τῆς ὑφαντουργείας καί συγχρόνως θά δημιουργήσει θέσεις ἐργασίας γιά νέες καί μεγαλύτερες γυναῖκες, πού θά ἐπιδοθοῦν μέ ἀγάπη καί ἐνδιαφέρον στήν ἐργασία αὐτή. Θεοῦ θέλοντος σύν τῷ χρόνῳ θά ἐπεκταθοῦμε καί στήν πλεκτική καί κε­ντη­τική τέχνη. Στή Σχολή τῆς Ὑφαντικῆς θά διδάξουν κυρίες, πού γνω­ρί­ζουν καλά τήν τέχνη τους καί ἐπιθυμοῦν νά τήν μεταδώσουν στίς νεώ­τε­ρες γενιές.

Καλοῦμε λοιπόν τίς νέες καί τίς μεγαλύτερες κυρίες, πού ἔχουν ἐνδιαφέρον, νά ὑποβάλλουν αἴτηση καί πλῆρες βιογραφικό στήν Γραμματεία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (Ἀγράφων καί Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ) προκειμένου νά ἐπιλεγοῦν, γιά νά παρακολουθήσουν τά μαθήματα, τά ὁποῖα θά εἶναι δωρεάν.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ


Niki Giannoulidou