0
Δημοσιεύτηκε 5 Δεκ 2012, 08:58   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Ίδρυση Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στη Στυλίδα

Στις 28 Νοεμβρίου στη Στυλίδα συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο  το οποίο κατά πλειοψηφία ενέκρινε την ίδρυση Κέντρου Δια βίου Μάθησης του Δήμου Στυλίδας, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3879/2010.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                             Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1) ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                   1) ΜΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2) ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                                        2) ΜΑΝΤΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

3) ΠΕΤΕΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                           3) ΒΕΛΕΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

4) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                             4) ΤΣΑΛΑΓΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

5) ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                  5) ΑΓΑΠΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6) ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                        6) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

7) ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                             7) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

8) ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                 8) ΒΡΥΝΙΩΤΗ-ΚΑΤΡΑΝΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ

9) ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                              9) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ-ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ ΑΛΕΚΑ

10) ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ            10) ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

11) ΜΠΕΡΤΣΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                   11) ΣΠΥΡΟΚΩΣΤΑ-ΒΟΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

12) ΠΑΠΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                            12) ΣΤΑΘΕΛΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

13) ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                      Οι οποίοι δεν προσήλθαν

14) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ                             αν και προσκλήθηκαν νόμιμα

15) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1) ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΑΧΛΑΔΙΟΥ

2) ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΓΛΥΦΑΣ

3) ΧΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ

4) ΛΑΪΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΡΑΧΩΝ

5) ΨΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΣΠΑΡΤΙΑΣ

6) ΧΑΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΑΝΥΔΡΟΥ

7) ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΝΕΡΑΪΔΑΣ

(Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Οικονόμου Χρήστος ο οποίος ήταν αρνητικός)

Αποφασίστηκε η διάθεση αίθουσας στο χώρο του Δημαρχείου καθώς και χώροι τυπικής εκπαίδευσης για εκμάθηση internet στα Γυμνάσια Στυλίδας ,Ραχών και Πελασγίας.

Θα πρέπει να αναφέρουμε πως οι Δήμοι που θα δημιουργήσουν τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης  θα επωφεληθούν της υλοποίησης πιστοποιημένων προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων που οι ίδιοι θα επιλέξουν και θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με το ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Οι Δήμοι θα μπορούν να επιλέξουν Προγράμματα Εθνικής ή Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας.

Συγκεκριμένα:

α. Τα Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας απευθύνονται στους πολίτες όλης της χώρας, έχουν σχεδιαστεί και αποτυπωθεί από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης περιλαμβάνοντας δράσεις:

-Επιμόρφωσης για την προώθηση της ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

-Επιμόρφωσης για υγεία, πολιτισμό, αθλητισμό, περιβάλλον, σχολές γονέων κ.λ.π.

β. Ως Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας ορίζονται αυτά που αποτελούν αμιγώς τοπική ανάγκη για την υποστήριξη των πολιτών και την προώθηση της τοπικής οικονομικής κοινωνικής πολιτιστικής

ανάπτυξης.


Niki Giannoulidou