0
Δημοσιεύτηκε 30 Οκτ 2012, 15:38   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Ξεκινάει η αποκατάσταση της εσωτερικής οδοποιϊας του Καραβόμυλου και των Μύλων Πελασγίας

ce94ce97ce9cce91cea1cea7ce95ce99ce9f6 ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΜΥΛΟΙ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ
Στη Στυλίδα  σήμερα 30 Οκτωβρίου  2012  ανατέθηκε από το  Δήμαρχο Στυλίδας  κ. Απόστολο Γκλέτσο στον κο Γεώργιο Τσιαμπούλα η εκτέλεση των εργασιών των εξής έργων:

  • «Εσωτερική Οδοποιϊα Τ.Κ. Καραβομύλου»  
  • «Εσωτερική Οδοποιϊα Τ. Κ. Μύλων »

Το έργο της αποκατάστασης της εσωτερικής οδοποιϊας του Καραβόμυλου θα κοστίσει συνολικά 6.824,97 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.23%) ενώ το αντίστοιχο των Μύλων θα κοστίσει 6.860,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.23%)

Η συνολική προθεσμία περαίωσης για το κάθε έργο ορίζεται σε (30) τριάντα ημέρες
Η επίβλεψη και των δύο έργων θα γίνει από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Στυλίδας .


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou