0
Δημοσιεύτηκε 13 Μαρ 2015, 19:48   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Αναβαθμίζεται η σιδηροδρομική γραμμή Στυλίδα-Λιανοκλάδι

img 1078 ΤΡΕΝΟ ΣΤΥΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ * ! Υπεγράφη στις 11 Μαρτίου από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Κ.Μπακογιάννη η 1η Τροποποίηση της Πράξης “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ – ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΗ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ” με κωδικό MIS 323348 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος”

Η εν λόγω απόφαση προβλέπει:

  • Αναβάθμιση της σιδ/κής γραμμής με αντικατάσταση της επιδομής (έρματος, σιδ/χιων, στρωτήρων και συνδέσμων) σε μήκος 22,5 χλμ της γραμμής Λειανοκλαδίου –Στυλίδας (Λ-Σ) και ανακατασκευή τμημάτων της υποδομής (γεφυριδίων, οχετών, χανδάκων).
  • Κατασκευή περίφραξης εκατέρωθεν της σιδηροδρομικής γραμμής και ηλεκτροφωτισμός κατά μήκος της περίφραξης σε αστικές περιοχές. Το συνολικό μήκος της περίφραξης ανέρχεται σε 3.000 μ. Η περίφραξη αποτελείται από μεταλλικά κικλιδώματα τα οποία πακτώνονται σε τοιχείο από σκυρόδεμα. Κατά μήκος της περίφραξης και ανά 25 μέτρα θα τοποθετηθούν 120 περίπου ιστοί ηλεκτροφωτισμού.
  • Τοποθέτηση προκατασκευασμένων πλακών στις ισόπεδες διαβάσεις Χ.Θ. 4+970, 5+890, 6+140 και 7+060 της γραμμής Λ-Σ. Επίσης θα εγκατασταθεί νέο Α.Σ.Ι.Δ. το οποίο θα λειτουργήσει ταυτόχρονα με το Α.Σ.Ι.Δ. στη χιλιομετρική θέση 7+060 της γραμμής, λόγω εγγύτητας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Έρευνα stilida.com


Niki Giannoulidou

 
Ανώνυμος