0
Δημοσιεύτηκε 27 Αυγ 2014, 11:00   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Ανακοινώσεις Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας

ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Στυλίδα  27 /08/  2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                             Αρ.πρωτ. 1489  

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

——– Ταχ.Δ/νση: Στυλίδα 35300 Πληροφορίες: Tηλέφωνo: 22380-22360 TELEFAX: 22380-22181 e-mail: limstyl@otenet.gr                                                               

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας προτίθεται να προβεί στην συλλογή οικονομικών προσφορών για την ανάθεση των εργασιών πραγματοποίησης υποθαλάσσιων αυτοψιών στους λιμένες Στυλίδας, Αρκίτσας, Αγίου Κωνσταντίνου και Γλύφας.

Η κάλυψη της δαπάνης των εργασιών θα γίνει από πιστώσεις του Λιμενικού Ταμείου Φθ/δας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως εντός δέκα (10)  ημερών από την δημοσίευση της παρούσας να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου Φθ/δας τις προσφορές τους.

   Ο Πρόεδρος

του Λιμενικού Ταμείου Φθ/δας

Σύρμος Ιωάννης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Στυλίδα  27 /08/  2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                            Αρ.πρωτ. 1490  

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

——– Ταχ.Δ/νση: Στυλίδα 35300 Πληροφορίες: Tηλέφωνo: 22380-22360 TELEFAX: 22380-22181 e-mail: limstyl@otenet.gr                                                               

     Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας προτίθεται να προβεί στην συλλογή οικονομικών προσφορών για την ανάθεση των εργασιών συντηρήσεως των χρωματισμών του κτιρίου του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας.

Η προσφορές που θα υποβληθούν θα αφορούν στο ποσό των ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Η κάλυψη της δαπάνης των εργασιών θα γίνει από πιστώσεις του Λιμενικού Ταμείου Φθ/δας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως εντός δέκα (10)  ημερών από την δημοσίευση της παρούσας να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου Φθ/δας τις προσφορές τους.

   Ο Πρόεδρος

του Λιμενικού Ταμείου Φθ/δας

 Σύρμος Ιωάννης


Niki Giannoulidou