0
Δημοσιεύτηκε 5 Μαΐ 2020, 13:21   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Ανακοίνωση του Λιμεναρχείου Στυλίδας

13422442 1062889957131176 4368357267416697344 o 617x262 ΣΤΥΛΙΔΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΛΙΕΙΑ

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΤΡΙΤΗ, 05  Μαΐου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

  1. Σας γνωρίζεται ότι στο πλαίσιο πρόληψης διασποράς του κορωνοιού COVID 19 έχουν δημοσιευτεί οι κάτωθι ΚΥΑ:

   α) Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27818/03-05-2020 ΚΥΑ ( ΦΕΚ 1648 Β΄/2020) ¨ Επιβολή του μέτρου του εν μέρει προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών στην Επικράτεια, πέραν των ορίων της οικείας Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας, προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοιού COVID-19,από τις 04-05-2020 και ώρα 06:00 έως τις 18-05-2020 και ώρα 06:00 ΄΄.

   β) Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27820/03-05-2020 ΚΥΑ ( ΦΕΚ 1649 Β΄/2020) ΄΄ Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με τα νησιά, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19, από τις 04-05-2020 και ώρα 06:00 έως τις 18-05-2020 και ώρα 06:00 ΄΄.

   γ) Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27822/03-05-2020 ΚΥΑ ( ΦΕΚ 1650 Β΄/2020) ΄΄ Παράταση ισχύος   του προσωρινού περιορισμού του κατάπλου ιδιωτικών πλοίων (σκαφών) αναψυχής προερχομένων από το εξωτερικό, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού- COVID 19, από τις 04-05-2020 και ώρα 06:00 έως τις 18-05-2020 και ώρα 06:00 ΄΄.

   ε) Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27823/03-05-2020 ΚΥΑ ( ΦΕΚ 1651 Β΄/2020) ΄΄ Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην Ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού- COVID 19, από τις 04-05-2020 και ώρα 06:00 έως τις 18-05-2020 και ώρα 06:00 ΄΄.

    στ) Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28058/04-05-2020 ΚΥΑ ( ΦΕΚ 1698 Β΄/2020) ΄΄ Συμπλήρωση της υπ’ αρίθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27823/03-05-2020 ΚΥΑ ΄΄ σύμφωνα με την οποία στην παρ. 2 του άρθρου μόνου της της υπ’ αρίθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27823/03-05-2020 ΚΥΑ, προστίθεται περ. στ΄ ως ακολούθως :
   « στ) διενέργειας ερασιτεχνικής αλιείας και λήψης θαλασσίου λουτρού αποκλειστικά από ιδιωτικά σκάφη ολικού μήκους έως επτά (7) μέτρων υπό τις εξής προϋποθέσεις:

   • i) της μη προσέγγισης σε νησί της ίδιας ή άλλης Περιφέρειας του λιμένα απόπλου και χωρίς παραμονή κατά τη διάρκεια της νύχτας,
   • ii) της μεταφοράς του πενήντα τοις εκατό (50%) του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επιβατών και iii) της τήρησης ελάχιστης απόστασης δυο (2) μέτρων μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά».

 

 1. Σύμφωνα με διαταγή Υ.ΝΑ.Ν.Π. , δραστηριότητες, όπως λήψη θαλασσίου λουτρού- κολύμπι, χρήση ιδιωτικών (μη μηχανοκίνητων) θαλασσίων μέσων αναψυχής και διενέργεια αλιείας από την στεριά , επιτρέπονται. Διευκρινίζεται ότι, η χρήση μηχανοκίνητων θαλάσσιων μέσων αναψυχής ή αυτών που απαιτείται η χρήση μηχανοκίνητου σκάφους, εξακολουθεί να απαγορεύεται , καθότι εμπίπτει στον περιορισμό της ανωτέρω υπ’ αρίθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27823/03-05-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1651 Β΄).


Niki Giannoulidou