0
Δημοσιεύτηκε 16 Μάι 2013, 13:56   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Αναψυκτήριο από τον Ολυμπιονίκη μας Πασχάλη Σταθελάκο στο Αχλάδι?

ΑΧΛΑΔΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Την Τρίτη 21 Μαϊου συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Στυλίδας με θέμα τη χορήγηση άδειας λειτουργίας αναψυκτηρίου στον χρυσό ολυμπιονίκη μας Πασχάλη Σταθελάκο στην Τ.Κ.Αχλαδίου .

Διαβάστε τη σχετική πρόσκληση συνεδρίασης της Ε.Π.Ζ. του Δήμου Στυλίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Στυλίδα: 15/05/2013
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ                                                     Αρ. Πρωτοκόλλου: 6088

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Προς:
Μέλη Ε.Π.Ζ. Δήμου Στυλίδας
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ
Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα
συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την 21η Μαΐου 2013 ημέρα της
εβδομάδος Τρίτη και ώρα: 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο : Χορήγηση άδειας προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης
αναψυχής με προσφορά κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών και
αναψυκτικών με συνοδεία πρόχειρου γεύματος (ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ –
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ), (Άρθρο 14, παρ. Β’, Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.
96967 (ΦΕΚ, τ.Β’, 2718/08-10-2012)), του Σταθελάκου Κωνσταντίνου του
Ευσταθίου, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αχλαδίου του Δήμου
Στυλίδας.
Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα
αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ.
ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ


Niki Giannoulidou