0
Δημοσιεύτηκε 1 Οκτ 2013, 13:31   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Απόφαση Δ.Σ. Δήμου Στυλίδας επί αιτήσεως Απ.Μάμαλη

8eatro maria kallas stylida ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΜΠΕΛΑ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΑΜΑΛΗΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αρίθμ. 16/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας,
Αρ. Απόφασης: 152/2013
ΘΕΜΑ: Επί αιτήσεως Μάμαλη Αποστόλη
Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους
2013 και ώρα 6:30 μμ συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από
την αρίθμ. 14293 – 20/9/2013 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα
σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 μελών
ήταν παρόντα τα 23 μέλη του ήτοι:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1) ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                              1) ΜΑΝΤΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
2) ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                                                                   2) ΒΕΛΕΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
3) ΠΕΤΕΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                                                       3) ΤΣΑΛΑΓΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
4) ΑΓΑΠΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                               4) ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                                    Οι οποίοι δεν προσήλθαν
6) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                                           αν και προσκλήθηκαν νόμιμα
7) ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
8) ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9) ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
10) ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
12) ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13) ΒΡΥΝΙΩΤΗ-ΚΑΤΡΑΝΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ
14) ΛΥΡΙΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ
15) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ-ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ ΑΛΕΚΑ
16) ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
17) ΜΠΕΡΤΣΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18) ΠΑΠΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
19) ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20) ΣΠΥΡΟΚΩΣΤΑ-ΒΟΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
21) ΣΤΑΘΕΛΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
22) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
23) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ
2) ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΑΧΛΑΔΙΟΥ
3) ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΓΛΥΦΑΣ
4) ΛΑΪΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΡΑΧΩΝ
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 6:30 μμ ώρα για συζήτηση και λήψη
απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης
Ο Δήμαρχος ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ προσκλήθηκε και παρίσταται στην συνεδρίαση.
Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο Κων/νος Στρωματιάς, υπάλληλος του Δήμου, για την
τήρηση των πρακτικών
Το σώμα ομόφωνα αποφασίζει την εκτός ημερησίας διατάξεως συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον σύμφωνα με το Ν. 3852/2010.
Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το θέμα και έθεσε υπόψη του σώματος την αίτηση του κ. Μάμαλη
Αποστόλη, κατοίκου Στυλίδας, η οποία έχει ως εξής :
Με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας «Ημέρα», το οποίο σας επισυνάπτω, έχω να δηλώσω τα εξής:
Όντως η οικογένεια Λουκά Αμπελά προσέφερε όλα τα σκυροδέματα της ανέγερσης εκ θεμελίων του ανοικτού δημοτικού μας θεάτρου, «Μαρία Κάλλας» για την μνήμη του εκλιπόντος Σωκράτη Λ. Αμπελά. Αυτό το γνωρίζω όχι μόνο ως μελετητής του προαναφερομένου έργου, αλλά και ως πρόεδρος του δημοτικού μας συμβουλίου, εκείνη την περίοδο στην οποία και ολοκληρώθηκε. (Θεμελιώθηκε τον Νοέμβρη του 1993 και η ανέγερσή του ολοκληρώθηκε τον ΜάΙο του 1997).
Είναι όντως ανεπίτρεπτο και αποτελεί ντροπή, να μην έχει τοποθετηθεί ακόμη έως και σήμερα ανάλογη πλάκα, στην οποία να αναφέρεται ο σκοπός αυτής της τόσο σημαντικής χορηγίας, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις του π. δημάρχου κ. Μπλούνα Θάνου σε όλες τις προηγούμενες Τοπικές Αυτοδιοικήσεις, έως και σήμερα.
Κατόπιν τούτου σας ζητώ στο αμέσως επόμενο δημοτικό συμβούλιο να είναι ως θέμα τακτικό,παίρνοντας απόφαση ομοφώνως για την υλοποίηση, της ανεκπλήρωτης αυτής ηθικής υποχρέωσης του Δήμου μας, με την τάχιστη τοποθέτηση της ανάλογης πλάκας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω μετά διαλογική συζήτηση, ομόφωνα
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Εγκρίνει την τοποθέτηση αναμνηστικής πλάκας στην οποία θα αναγράφεται ο σκοπός της χορηγίας
της οικογένειας Αμπελά.
Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                           ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ             ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ                           ΤΥ


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou