0
Δημοσιεύτηκε 7 Νοέ 2012, 09:02   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Αποκατάσταση Αντιπλημμυρικού Έργου Τ.Κ.Καραβόμυλου

Στις 29/10/ 2012 εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου
« ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΚ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ »
Προϋπολογισμού μελέτης 6958,00 €(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
στον Καναπίτσα Γεώργιο ΕΔΕ  για έργα κατηγορίας Οδοποιίας, Υδραυλικά .
Το έργο είναι ενταγμένο στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Στυλίδας του οικονομικού έτους 2012 ενώ το ποσό προέρχεται από χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.


Niki Giannoulidou