Τσαντής • Πρατήριο Υγρών Καυσίμων
Κυριακή, 23 Ιουνίου, 2024
Τσαντής • Πρατήριο Υγρών Καυσίμων

Έρευνα:Τι περιλαμβάνουν τα 7 προγράμματα Horizon 2020 για το Δήμο Στυλίδας

horizon 2020Εγκρίθηκε χθες (12.3.2014) από το Δ.Σ. του Δήμου Στυλίδας η υποβολή 7 προτάσεων ένταξης σε προγράμματα του Horizon 2020.

Τι είναι όμως το Horizon 2020?

Ποια είναι τα 7 προγράμματα στα οποία θα ζητήσει να ενταχθεί ο Δήμος Στυλίδας?

Τι επιδιώκει μέσα από αυτά τα προγράμματα?

Ποιος τα χρηματοδοτεί ?

Ποιος θα τα εφαρμόσει και θα τα διαχειριστεί?

Πώς θα ωφεληθούν οι Δημότες Στυλίδας από αυτά τα προγράμματα?

Το stilida.com μίλησε με την ειδική συνεργάτιδα του Δημάρχου Στυλίδας κα Ιωάννα Φύκα και τον πανεπιστημιακό ερευνητή του Άστον , οι οποίοι έχουν αναλάβει τη διατύπωση των σχετικών προτάσεων και τη μετέπειτα υποβολή τους .

Το Horizon 2020, είναι το νέο χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2014-2020. Συνδέει την εκπαίδευση ,την έρευνα, την καινοτομία , τις υποδομές και την απασχόληση με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Με τη συνεργασία πανεπιστημιακών ιδρυμάτων –στην περίπτωση του Δήμου Στυλίδας είναι το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας αλλά και Πανεπιστήμια όπως του Άστον και του Μονάχου – που θα αναλάβουν το ερευνητικό μέρος και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θα διαχειριστεί και θα εφαρμόσει τα προγράμματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί εξ’ ολοκλήρου καινοτόμα ερευνητικά σχέδια που θα έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα, βιωσιμότητα, συνέχεια κι εμπορικότητα.

Διαχειριστής κι εφαρμοστής των προγραμμάτων στην προκειμένη περίπτωση θα είναι ο Δήμος Στυλίδας.

Ας δούμε όμως ένα προς ένα τα επτά προγράμματα στα οποία θέλει να ενταχθεί ο Δήμος Στυλίδας και για τα οποία θα υποβάλει σχετικές προτάσεις:

Θέμα 1ο: Υποβολή πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HORIZON 2020 Research and Innovation ( Έρευνα και Καινοτομία) του Δήμου Στυλίδας με τίτλο: 1. Water Innovation: Boosting its value for Europe (Καινοτομία για το νερό: Ενίσχυση της αξίας του για την Ευρώπη, με υπότιτλο: H2020-WATER-2014-one-stage Sub call of: H2020-WATER-2014-2015 με ημερομηνία υποβολής αρχικής πρότασης η 2014-04-08, 17:00:00 (Brussels local time)

Η συγκεκριμένη πρόταση αφορά στην κατασκευή φράγματος προκειμένου το νερό να μη χάνεται στη θάλασσα αλλά να χρησιμοποιηθεί για την άρδευση και ύδρευση της περιοχής αλλά και για την παραγωγή ενέργειας

Θέμα 2ο: Υποβολή πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HORIZON 2020 Research and Innovation ( Έρευνα και Καινοτομία) του Δήμου Στυλίδας με τίτλο: 2. Blue Growth: Unlocking the potential of Seas and Oceans (Μπλε Ανάπτυξη : Απελευθέρωση της δυναμικότητας των θαλασσών και των ωκεανών) με υπότιτλο: H2020-BG-2014-2Sub call of: H2020-BG-2014-2015, με ημερομηνία υποβολής αρχικής πρότασης η 2014-06-26, 17:00:00 (Brussels local time)

Η συγκεκριμένη πρόταση έχει σαν στόχο την ανάπτυξη κι αξιοποίηση της θαλάσσιας βλάστησης του Μαλιακού κόλπου. Στο Μαλιακό παρατηρείται το φαινόμενο ευτροφισμού όπου εκδηλώνεται με ύπαρξη πολλών φυκιών. Ο στόχος είναι διπλός: 1)έρευνα κι αξιοποίηση της θαλάσσιας βλάστησης για φαρμακευτικές αλλά και καλλυντικές χρήσεις, 2)χρήση της βιομάζας για παραγωγή ενέργειας. Με τη συγκεκριμένη πρόταση θα επιτευχθεί η εκμετάλλευση των προϊόντων του Μαλιακού(φύκια) αλλά και η προστασία του Μαλιακού αφού με τη δημιουργία ενός πλωτού εργαστηρίου θα παρακολουθείται η ζωή στον κόλπο και τυχόν αλλαγές στη σύσταση του βυθού θα γίνονται εύκολα αντιληπτές ώστε να αποφεύγεται η τυχόν μόλυνση όχι μόνο του κόλπου αλλά και των παράκτιων περιοχών.

Θέμα 3ο: Υποβολή πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HORIZON 2020 Research and Innovation ( Έρευνα και Καινοτομία) του Δήμου Στυλίδας με τίτλο: Blue Growth:Unlocking the potential of Seas and Oceans ( Μπλε Ανάπτυξη : Απελευθέρωση της δυναμικότητας των θαλασσών και των ωκεανών) με υπότιτλο : H2020-BG-2014-2Sub call of: H2020-BG-2014-2015, με ημερομηνία υποβολής αρχικής πρότασης η 2014-06-26, 17:00:00 (Brussels local time)

Στόχος είναι η δημιουργία πλωτού εργαστηρίου στο Μαλιακό και η προστασία της αλιείας .Μελέτη και εμπλουτισμός του θαλάσσιου χώρου (δημιουργία γόνων) αλλά και η αποφυγή της υπεραλίευσης.

Θέμα 4ο: Υποβολή πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HORIZON 2020 Research and Innovation ( Έρευνα και Καινοτομία) του Δήμου Στυλίδας με τίτλο: Call for Nanotechnologies, Advanced Materials and Production (Πρόσκληση για Νανοτεχνολογία, Προηγμένα υλικά και Παραγωγή) με υπότιτλο H2020-NMP-ERA-NET-2015Sub call of: H2020-NMP-2014-2015, με ημερομηνία υποβολής αρχικής πρότασης ορίζεται η 2015-03-26 17:00:00 (Brussels local time)
Μέσω νανοτεχνολογίας θα ελέγχονται οι αγροτικές καλλιέργειες. Θα τοποθετηθούν αισθητήρες/λάμπες περίπου ανά 300 μέτρα στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις προκειμένου να ελέγχονται συνθήκες όπως θερμοκρασία, υγρασία, Δορυφορική παρακολούθηση σε επίπεδο καρπού, μέγεθος καρπού, Ανάλυση απορρόφησης ουσιών μέσω του βρόχινου νερού κ.ο.κ. και με τη χρήση έξυπνου κινητού ή υπολογιστή αλλά και σε μεγάλες οθόνες σε διάφορα σημεία π.χ.εθνική οδός , θα παρακολουθεί ο αγρότης εξ αποστάσεως τις καλλιέργειές του και θα μπορεί να προβλέπει ενδεχόμενες ζημιές. Με αυτόν τον τρόπο ο αγρότης θα παράγει και καλύτερο προϊόν αλλά και πιστοποιημένο.

Θέμα 5ο: Υποβολή πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HORIZON 2020 Research and Innovation ( Έρευνα και Καινοτομία) του Δήμου Στυλίδας με τίτλο: Call for Factories of the Future (Πρόσκληση για μελλοντικές βιομηχανίες) με υπότιτλο : H2020-FoF-2014 Sub call of: H2020-FoF-2014-2015, με ημερομηνία υποβολής αρχικής πρότασης ορίζεται η 2014-03-20, 17:00:00 (Brussels local time)

Επαναλειτουργία εγκαταλελειμμένων εργοστασίων στην περιοχή του Δήμου Στυλίδας. Δημιουργείται μία «θυρίδα επιχειρηματικότητας». Θα μελετηθεί τι επενδύσεις/εργοστασιακές μονάδες που θα είναι έξυπνες και βιώσιμες μπορούν να έρθουν στην περιοχή. Η επαναλειτουργία των χώρων των εγκαταλελειμμένων εργοστασίων συνδέεται άμεσα και με το μέλλον των υποδομών των μεταφορών δηλ. Λιμάνι Στυλίδας, ΠΑΘΕ, Σιδηρόδρομος .

Θέμα 6ο: Υποβολή πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HORIZON 2020 Research and Innovation ( Έρευνα και Καινοτομία) του Δήμου Στυλίδας με τίτλο: ICT 2014 – Information and Communications Technologies (ICT 2014-Πληροφορική και τεχνολογίες Επικοινωνίας) με υπότιτλο : H2020-ICT-2014-1Sub call of: H2020-ICT-2014, με ημερομηνία υποβολής αρχικής πρότασης ορίζεται η 2014-04-23, 17:00:00 (Brussels local time)

Η πρόταση αφορά στη δασοπροστασία. Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας έχει ήδη κατασκευάσει ένα ελικοπτεράκι ελέγχου.Με τη χρήση πολλών μηχανημάτων τα οποία θα φέρουν κατάλληλους αισθητήρες θερμοκρασίας, θα μπορεί να ελέγχονται ακόμη και οι πιο δύσβατες περιοχές ώστε μία φωτιά να γίνεται άμεσα αντιληπτή.

Θέμα 7ο: Υποβολή πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HORIZON 2020 Research and Innovation ( Έρευνα και Καινοτομία) του Δήμου Στυλίδας με τίτλο: Personalizing health and care (Προσωπική Φροντίδα και Υγεία)με υπότιτλο : H2020-PHC-2014-two-stage Sub call of: H2020-PHC-2014-2015, H2020-PHC-2014-2015 με ημερομηνία υποβολής αρχικής πρότασης ορίζεται η 2014-04-15, 17:00:00 (Brussels local time)

Στόχος είναι ο εξ αποστάσεως πρωτοβάθμιος έλεγχος της υγείας ενός ασθενή. Ακόμη κι ο πιο απομακρυσμένος ασθενής θα μπορεί πατώντας έναν αισθητήρα, που π.χ. μπορεί να έχει τοποθετηθεί σε κάποια συγκεκριμένα σημεία ενός χωριού του Δήμου, θα μπορεί να έχει μία πρώτη εικόνα του προβλήματος της υγείας του. Θα μπορεί να κάνει εξ αποστάσεως εξετάσεις π.χ. καρδιογράφημα και θα ξέρει σε ποιες περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις πρέπει να υποβληθεί. Το Κέντρο Υγείας Στυλίδας (και ίσως και το Νοσοκομείο Λαμίας) θα είναι άμεσα συνδεδεμένα με αυτή την εφαρμογή.Οι συνδεδεμένες μονάδες υγείας θα ενισχυθούν με ιατρικό προσωπικό  ενώ ο ασθενής χωρίς να μετακινηθεί από τον τόπο του θα έχει μία πρώτη εικόνα της υγείας του. Επίσης μέσω αυτού του προγράμματος θα δημιουργηθεί μια βάση ιατρικών δεδομένων για την περιοχή που μπορεί να οδηγήσει σε χρήσιμα συμπεράσματα για τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τα νοσήματα/ασθένειες που είναι πιο συχνά στο Δήμο Στυλίδας π.χ. αν παρουσιάζονται περισσότερο ασθένειες του στομάχου θα ερευνηθούν οι διατροφικές συνήθειες κι άλλοι τοπικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες που μπορεί να ευθύνονται

  • Σε σχετική μας ερώτηση αν όλα αυτά πρόκειται να επιβαρύνουν την τσέπη του δημότη Στυλίδας , μας απάντησαν ότι η χρηματοδότηση είναι εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα π.χ. φράγμα,πλωτό εργαστήριο,αισθητήρες υγείας κ.ο.κ χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από το πρόγραμμα από τη φάση της έρευνας μέχρι και τη φάση της τελικής ολοκλήρωσης
  • Σε όλα τα παραπάνω προγράμματα ο Δήμος Στυλίδας θα είναι διαχειριστής κι εφαρμοστής. Τα προγράμματα αυτά θα φέρουν θέσεις εργασίας σε νέους επιστήμονες αλλά και σε ανειδίκευτο προσωπικό όχι μόνο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής τους αλλά και μετά την ολοκλήρωσή τους .
  • Μέσα στους επόμενους μήνες(ανάλογα και με τις προθεσμίες) πρόκειται να κατατεθούν οι 7 προτάσεις (και ίσως προστεθούν και άλλες 2). Από την στιγμή της κατάθεσης το πολύ μέσα σε τρεις μήνες αναμένεται η απόφαση για την έναρξη η μη του κάθε προγράμματος. Τα προγράμματα που θα εγκριθούν θα έχουν ολοκληρωθεί σε 3 με 5 χρόνια.
  • Η κα Φύκα τόνισε ότι μόνο ο Δήμος Στυλίδας κι ο Δήμος Μακρακώμης απ’ ό,τι γνωρίζει μέχρι τώρα, υποβάλουν προτάσεις ένταξης σε προγράμματα του Horizon 2014-2020 από πλευράς Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας( 7 με προοπτική για 9 για το Δ.Στυλίδας και 3 για το Δ.Μακρακώμης) .Η δε κατάθεση των προτάσεων ξεκίνησε βάση του προγράμματος από 1/1/2014.
  • Επίσης πολύ σημαντικό να αναφερθεί είναι ότι με τα παραπάνω προγράμματα θα ενδυναμωθεί ο ρόλος του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας αφού οι επιστήμονες του και το ερευνητικό τους έργο, εφαρμόζονται έτσι στο έπακρον.

ΕΡΕΥΝΑ stilida.com

- Διαφήμιση -
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.


Τελευταία Νέα

Στις 6 Ιουλίου το 4ο Stylida City Race-Δηλώσεις συμμετοχής

Το 4Ο Stylida City Race, με την τιμητική παρουσία της Ολυμπιονίκη  Νίκης Μπακογιάννη, ξεκινά  το Σάββατο 6 Ιουλίου, στις 18:00 στο κέντρο της πόλης της Στυλίδας. Δηλώνουμε...
- Διαφήμιση -
Stylida FM • Ραδιοφωνικός Σταθμός

Περισσότερα Άρθρα

- Διαφήμιση -
Kalantzis Bros • Αποφράξεις - Μεταφορές Λυμάτων