0
Δημοσιεύτηκε 23 Μάι 2016, 11:40   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Άσκηση ετοιμότητας & κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παράκαμψη Στυλίδας

 

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΕΡΓΑ (7)Η Αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας αποσκοπώντας στην οµαλή, ασφαλή και εύρυθµη διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, καθώς και την αποφυγή πρόκλησης τροχαίου ατυχήµατος, στον Π.Α.Θ.Ε. περιφερείας µας και συγκεκριµένα για την διεξαγωγή Άσκηση Ετοιµότητας Πλήρους Κλίµακας στη Σήραγγα Στυλίδας Τ7 (και στις δύο κατευθύνσεις) επί του αυτοκινητοδρόµου Π.Α.Θ.Ε., στα πλαίσια του έργου «Μελέτη-Κατασκευή-Χρηµατοδότηση-Λειτουργία-Συντήρηση και Εκµετάλλευση του αυτοκινητοδρόµου Κεντρικής Ελλάδας(Ε65)»

Αποφασίζει τα εξής:

  • Πλήρη αποκλεισµό του δεξιού κλάδου προς Θεσσαλονίκη στο ύψος του Α/Κ Αγίας Μαρίνας (χ/θ 223,320), µε εφαρµογή της τυπικής διάταξης «ΜΙ∆-10: Εργασίες Μικρής ∆ιάρκειας – Πλήρης Αποκλεισµός Αυτοκινητοδρόµου και υποχρεωτική έξοδος», εκτροπή της κυκλοφορίας στο δευτερεύον οδικό δίκτυο προς Στυλίδα (προϋφιστάµενη ΝΕΟ), µε επανείσοδο στον Αυτ/µο προς Θεσ/νίκη από τον Α/Κ Στυλίδας –Καραβοµύλου (χ/θ 231,868).

Επιπρόσθετα, θα πραγµατοποιηθεί αποκλεισµός του κλάδου εισόδου του Α/Κ Αγίας Μαρίνας προς τον αυτ/µο (ρεύµα προς Θεσ/νίκη) και θα τοποθετηθεί σχετική πληροφοριακή σήµανση που θα πληροφορεί τους κινούµενους στο δευτερεύον οδικό δίκτυο για τον αποκλεισµό της εν λόγω κατεύθυνσης και να τους καθοδηγεί στην εναλλακτική διαδροµή.

Εν λόγω αποκλεισµός θα γίνει µε εφαρµογή της τυπικής διάταξης: «ΜΙ∆-8: Εργασίες Μικρής ∆ιάρκειας – Αποκλεισµός Κλάδου Εισόδου».

  •  Πλήρη αποκλεισµό του αριστερού κλάδου προς Αθήνα στο ύψος του Α/Κ Στυλίδας –Καραβοµύλου (χ/θ 231,868), µε εφαρµογή της τυπικής διάταξης «ΜΙ∆-10: Εργασίες Μικρής ∆ιάρκειας – Πλήρης Αποκλεισµός Αυτοκινητοδρόµου και υποχρεωτική έξοδος» και εκτροπή της κυκλοφορίας στο δευτερεύον οδικό δίκτυο προς Στυλίδα (προϋφιστάµενη ΝΕΟ) µε επανείσοδο στον Αυτ/µο προς Αθήνα από τον Α/Κ Αγίας Μαρίνας (χ/θ 223,320).
  • Επιπρόσθετα, θα πραγµατοποιηθεί αποκλεισµός του κλάδου εισόδου του Α/Κ Στυλίδας –Καραβοµύλου προς τον αυτ/µο (ρεύµα προς Αθήνα) και θα τοποθετηθεί σχετική πληροφοριακή σήµανση που θα πληροφορεί τους κινούµενους στο δευτερεύον οδικό δίκτυο για τον αποκλεισµό της εν λόγω κατεύθυνσης, ώστε να τους καθοδηγεί στην εναλλακτική διαδροµή.Εν λόγω αποκλεισµός θα γίνει µε εφαρµογή της τυπικής διάταξης: «ΜΙ∆-8: Εργασίες Μικρής ∆ιάρκειας – Αποκλεισµός Κλάδου Εισόδου».
  • Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις θα ισχύσουν για την 26-05-2016 µε πλήρη αποκλεισµό των κλάδων και στις δύο (2) κατευθύνσεις κυκλοφορίας και κατά τη διάρκεια της ηµέρας, ήτοι από ώρες 08:00 το πρωί έως 19:00 το απόγευµα και η σήµανση θα αποµακρυνθεί µε την ολοκλήρωση της Άσκησης Ετοιµότητας, αποδίδοντας ολόκληρη την οδό σε κυκλοφορία.

stilida.com


Niki Giannoulidou