4
Δημοσιεύτηκε 11 Σεπ 2019, 11:24   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Αυτοί είναι οι νέοι Αντιδήμαρχοι & Εντεταλμένοι Σύμβουλοι του Δήμου Στυλίδας

Screen Shot 2019-09-10 at 14.35.51

Η νέα Δήμαρχος Στυλίδας Βιργινία Στεργίου  ορίζει Αντιδημάρχους τους

 • Κώστα Χριστοδούλου
 • Δημήτρη Ψάρρη
 • Χαράλαμπο Καναπίτσα
 • Ειρήνη Ζαγαριώτου

Ο Αντιδήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Ψάρρης ορίζεται αναπληρωτής της ∆ηµάρχου.

Επίσης ορίστηκαν ως  Εντεταλµένοι Σύμβουλοι (αµισθί Αντιδήμαρχοι) οι

 • Χριστόφορος Ανδρίτσος
 • Ιωάννης Πρεμέτης(Αριστίνδην Αντιδήμαρχος)
 • Δημήτρης Ζώμας
 • Χρήστος Αλεξίου
 • Παναγιώτης Γιαλικάρης
 • Βασιλική Στεργίου
 • Ευάγγελος Μπούρχας
 • Σταύρος Ζωγραφάκης (ανεξάρτητος πλέον Δημοτικός Σύμβουλος)

Η θητεία τους είναι από 10/09/2019 µέχρι 30/09/2020,

Διαβάστε στις παρακάτω δύο αποφάσεις τις αρμοδιότητές τους

 


Niki Giannoulidou