0
Δημοσιεύτηκε 10 Σεπ 2013, 21:56   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Δήμος Στυλίδας: Αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 από τη ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ

ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣΗ «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» ανακοίνωσε ότι την 9η Σεπτεμβρίου 2013, υπέβαλε ενώπιον του αρμοδίου Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αίτηση υπαγωγής της στη διαδικασία εξυγίανσης και λήψης προληπτικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 επομ. του Ν.3588/2007, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Μονάδα της εταιρίας λειτουργεί και στη θέση ΤΑΠΙΑ του  Δήμου Στυλίδας

Η υποβολή της αίτησης κατέστη αναγκαία για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της Εταιρίας, την εξασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων της και την προστασία της έναντι των πιστωτών της.

Η Διοίκηση εκτιμά ότι, μέσω της διαδικασίας της εξυγίανσης, η Εταιρία θα πετύχει την αναδιάρθρωση των οφειλών της και την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της.

Η Εταιρία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη.

euro2day.gr

 


Niki Giannoulidou