0
Δημοσιεύτηκε 14 Ιαν 2013, 19:00   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Δήμος Στυλίδας: Δικάζονται στο Τριμελές Εφετείο Λαμίας οι….

τριμελες

Την Τρίτη 15 Ιανουαρίου στο Τριμελές Εφετείο Λαμίας θα εκδικαστεί η υπόθεση  της ΑΔΕΠ (επιχείρηση πρώην Δήμου Πελασγίας)

 

Ιστορικό υπόθεσης
Ο πρώην Δήμαρχος Πελασγίας Χρήστος Πούλος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Ευαγγελία Βήχου, Γεώργιος Γκαμαλέτσος, Ευστάθιος Κατσαμπέκης, Φώτιος Κωνσταντίνου,
Ιωάννης Μακέλης, Παναγιώτης Μουνταλάς, Βασιλική Μπατσικάνη, Αικατερίνη Σπυροκώστα και Χρυσούκα Χαλκιά , με την με αριθμό 108/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφάσισαν την έγκριση επιχορήγησης του Δήμου προς την ΑΔΕΠ με το ποσό των 10.000 ΕΥΡΩ, αν και δεν επιτρέπονταν σύμφωνα με το άρθρο 277 παρ 8 του ΠΔ 410/1995.
Ο κος Χρήστος Πούλος ως Δήμαρχος και πρόεδρος της ΔΕΠΑ στις 15-12-2006 και 29-12-
2006 ,προσέλαβε στην ΔΕΠΑ τους Ευστάθιο Κουτραγγέλη και Μαρία Καραγκούνη αν και η
πρόσληψή τους απαγορεύονταν σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ 5 του Ν. 2190/1994 ,λόγω
των δημοτικών εκλογών της 15-10-2006.
Λόγω των ως άνω πράξεων και παραλείψεών τους, παραπέμπονται να δικαστούν στο
Τριμελές Εφετείο Λαμίας, με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος ( ο Δήμαρχος και
οι δημοτικοί σύμβουλοι) και της ηθικής αυτουργίας οι προσληφθέντες.
Αποτέλεσμα των προσλήψεων αυτών ήταν να υποστούν βλάβη τα συμφέροντα του Δήμου
Πελασγίας και συνακόλουθα του ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ, και ειδικότερα το όνομα, η φήμη και η
πίστη αυτού.

Τα ανωτέρω αποτελούν απόσπασμα  από το πρακτικό της αρίθμ. 32/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, Αρ. Απόφασης: 200/2012 – ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση της ΑΔΕΠ (επιχείρηση πρώην Δήμου Πελασγίας)

 

 


Niki Giannoulidou