0
Δημοσιεύτηκε 29 Αυγ 2018, 11:10   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Δήμος Στυλίδας: Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού για τις παιδικές χαρές του πάρκου της Στυλίδας και της πλατείας Καραβομύλου

Αντικείμενο της σύμβασης: Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αστική και λειτουργική αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Στυλίδας και συγκεκριμένα του Πάρκου Λαού στη Δ.Κ Στυλίδας και της πλατείας Καραβόμυλου της Τ.Κ Καραβομύλου με στόχο τη βελτίωση και αναβάθμιση των χώρων αυτών για το έτος 2018.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 99.999,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 80.645,00 €, ΦΠΑ : 19.354,80 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ΔΥΟ (2) μήνες.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 9 της τιμής του Άρθρου 86 ν.4412/2016.

Πιο αναλυτικά στα παρακάτω link

diakiryxi_paidikes_sigh.pdf

pedikes_xares_signed.pdf


Niki Giannoulidou