0
Δημοσιεύτηκε 28 Ιούν 2013, 19:00   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Εθνική Έκθεση για τη Νεολαία

geniki grammateia neas genias1 ΝΕΟΙ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Envirometrics

Πρόσφατη μελέτη-έρευνα της Envirometrics, για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, με σκοπό την καταγραφή και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των νέων, με έμφαση στους τομείς: α. απασχόληση, β. στράτευση, γ. ελεύθερος χρόνος και πολιτισμός, και ειδικότερα του αντίκτυπου που έχουν οι παρούσες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες στους νέους της χώρας μας.

Η μελέτη αυτή εκπονήθηκε για να ενημερωθεί η αρμόδια Ομάδα Εμπειρογνωμόνων σε θέματα Νεολαίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (Σ.τ.Ε.) και στη συνέχεια να συντάξει, μετά από δύο επισκέψεις (Αθήνα, Απρίλιος 2013 και  Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013), μία Διεθνή Έκθεση για τις Πολιτικές για τους Νέους στην Ελλάδα (International Review). Η Διεθνής Έκθεση πρόκειται να παρουσιαστεί δημόσια στην Αθήνα, στις αρχές του 2014. Η διαδικασία αυτή προβλέπεται, στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας σε θέματα Πολιτικών για τους Νέους, για όλα τα κράτη – μέλη του Σ.τ.Ε., μετά από σχετικό αίτημα του αρμόδιου κυβερνητικού φορέα για θέματα νεολαίας.  Δείτε τη Μελέτη – Έρευνα εδώ.

dikaiologitika.gr


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou