0
Δημοσιεύτηκε 30 Αυγ 2012, 13:28   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Στυλίδας για το Β΄ Τρίμηνο οικονομικού έτους 2012.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αρίθμ. 16/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας,
Αρ. Απόφασης: 178/2012
ΘΕΜΑ: Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Στυλίδας για το Β΄ Τρίμηνο οικονομικού έτους 2012.

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27η του μήνα Αυγούστου του έτους 2012 και ώρα 7:30 μμ συνήλθε σε δημόσια τακτική
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αρίθμ. 13186 – 23/8/2012 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα
σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 μελών ήταν παρόντα τα 19 μέλη του ήτοι:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                     Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

 1) ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                       1) ΜΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2) ΜΑΝΤΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                              2) ΒΕΛΕΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
3) ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                                             3) ΠΕΤΕΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4) ΑΓΑΠΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                         4) ΤΣΑΛΑΓΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
5) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                          5) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
6) ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                         6) ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
7) ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                              7) ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8) ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                      8) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
9) ΒΡΥΝΙΩΤΗ-ΚΑΤΡΑΝΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ

10) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ-ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ ΑΛΕΚΑ 
11) ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

12) ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13) ΜΠΕΡΤΣΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14) ΠΑΠΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

15) ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16) ΣΠΥΡΟΚΩΣΤΑ-ΒΟΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
17) ΣΤΑΘΕΛΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
18) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
19) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

(σημ.απόντες :Δεν προσήλθαν
 αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1) ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
2) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ
3) ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΝΕΡΑΪΔΑΣ

Για προβολή της έγκρισης τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Στυλίδας για το B’ Τρίμηνο οικονομικού έτους 2012 πατήστε το παρακάτω σχετικό link. http://www.stylida.gr/media/files/egkrisitrimekthesisb.pdf

STYLIDA1 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΠΙΚΑ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou