0
Δημοσιεύτηκε 11 Απρ 2013, 08:30   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Επιτέλους,θα καθαρίσουν οι δρόμοι της Στυλίδας από τα εγκαταλειμμένα οχήματα

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ ΣΤΥΛΙΔΑ

Στις 3 Απριλίου το Δ.Σ. του Δήμου Στυλίδας με σκοπό την αποφυγή κινδύνων για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων του Δήμου , όπως επίσης την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους αλλά και την προστασία της δημόσιας υγείας, αποφάσισε τη διενέργεια  δημοπρασίας από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου, για την επιλογή εταιρίας, η οποία θα περισυλλέγει τα οχήματα που έχουν χαρακτηρισθεί ως Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής Ο.Τ.Κ.Ζ. και θεωρούνται στερεά απόβλητα .

Από το πρακτικό της αρίθμ. 6/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας,
Αρ. Απόφασης: 57/2013


Niki Giannoulidou