0
Δημοσιεύτηκε 16 Δεκ 2013, 20:38   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

“Ευρωένεση” σήμερα για το αποχετευτικό της Στυλίδας & το δίκτυο ύδρευσης της Λαμίας

εσπα ευρω

Με σημερινή απόφαση του υπουργού ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας  Κ.Χατζηδάκη δόθηκε εντολή στη Τράπεζα της Ελλάδος  όπως πιστώσει το λογαριασμό που αφορά  στην ολοκλήρωση της αποχέτευσης της πόλης της Στυλίδας και την προσαγωγή των λυμάτων στην ΕΕΛ Λαμίας με το ποσό των 431,392.78.

Με την ίδια απόφαση η ΔΕΥΑ Λαμίας , που είναι και ο φορέας υλοποίησης του ανωτέρω έργου, επιχορηγήθηκε επίσης με το ποσό των 220,893.13 για το δίκτυο ύδρευσης της πόλης και με το ποσό των 111,126.61 για τη διαχείριση λυμάτων των Λουτρών Υπάτης, Υπάτης, Λειανοκλαδίου, Φραντζή Λεκάνης Σπερχειού

stilida.com

 


Niki Giannoulidou