Τσαντής • Πρατήριο Υγρών Καυσίμων
Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024
Τσαντής • Πρατήριο Υγρών Καυσίμων

Η Απόφαση για την Παραχώρηση του Κλειστού Γυμναστηρίου του Γυμνασίου Στυλίδας στο Γ. Σ. Λαμίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

——————————————————-

Ν.Π.Δ.Δ. ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ΄αρίθμ. 4/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου

της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Στυλίδας

Αριθμός απόφασης :6 /2012

Θέμα 1o : Παραχώρηση του Κλειστού Γυμναστηρίου του Γυμνασίου Στυλίδας

στο Γ. Σ. Λαμίας.

Σήμερα την 8η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012 ημέρα της

εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια τακτική

συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Στυλίδας η ενιαία Σχολική επιτροπή

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Στυλίδας , ύστερα από την υπ΄αρίθμ

24/1-10-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού

Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα

παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου

επί συνόλου έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7)

μέλη , ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Πετεινός Χαράλαμπος , Πρόεδρος 1. Χαλκιά Χρυσούλα , Μέλος

2. Κοντού Γεωργία , Μέλος 2. Σταθελάκος Ευστάθιος, Μέλος

3. Βουρλιώτης Στυλιανός , Μέλος 3. Λιανός Πέτρος, Μέλος

4. Δελενίκα Βέρα, Μέλος 4. Χριστοδούλου Κων/νος, Μέλος

5. Καραλάιος Γεώργιος, Μέλος

6. Ντόντου Παρασκευή, Μέλος

7. Μαυροειδή Αναστασία, Μέλος

Στην συνεδρίαση αυτή παρέστη και η Πάστρα Τριανταφυλλιά, υπάλληλος του

Δήμου Στυλίδας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής κ. Πετεινός Χαράλαμπος εισηγείται να

παραχωρηθεί ο χώρος του Κλειστού Γυμναστηρίου του Γυμνασίου Στυλίδας

στο Γ. Σ. Λαμίας.

Μετά από ανάληψη του λόγου ο διαχειριστής της σχολικής επιτροπής κ.

Βουρλιώτης Στυλιανός είπε να παραχωρηθεί ο χώρος αλλά να εξεταστεί ξανά

το ωράριο κατά το οποίο θα παραχωρείται.

Έχοντας υπόψη τα παρακάτω:

ΑΔΑ: Β43ΡΩ1Ζ-Δ31

Α) Την εισήγηση του προέδρου της

Β) Την αρ. πρ. 13516/31-8-2012 αίτηση του Γυμναστικού Συλλόγου Λαμίας

VOLLEY BALL για παραχώρηση του του Κλειστού Γυμναστηρίου του

Γυμνασίου Στυλίδας.

Αποφασίζει

ομόφωνα την παραχώρηση του χώρου και την επανεξέταση του ωραρίου

παραχώρησης στην επόμενη συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος της Β/θμιας

Σχολικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Πετεινός

ΑΔΑ: Β43ΡΩ1Ζ-Δ31

- Διαφήμιση -

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.


Τελευταία Νέα

- Διαφήμιση -
Stylida FM • Ραδιοφωνικός Σταθμός

Περισσότερα Άρθρα

- Διαφήμιση -
Kalantzis Bros • Αποφράξεις - Μεταφορές Λυμάτων