0
Δημοσιεύτηκε 7 Οκτ 2012, 10:45   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Π.Ε. ΣΤΥΛΙΔΑΣ-ΥΠΑΤΗΣ

Το Κ.Π.Ε. Στυλίδας-Υπάτης, στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την Αειφορία, Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για τους ενήλικες» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» διοργανώνει
ημερίδα ευαισθητοποίησης πέντε (05) διδακτικών ωρών στα πλαίσια του θεματικού έτους «Ανθρωπογενές Περιβάλλον & Αειφόρος Διαχείριση» την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012.
Η ημερίδα αυτή πραγματοποιείται με αφορμή την 1η συνάντηση εταίρων του Ευρωπαϊκού προγράμματος επιμόρφωσης ενηλίκων Grundtvig «Παραδόσεις μέσα στο χρόνο», με συντονιστικό φορέα το Κ.Π.Ε. Στυλίδας-Υπάτης.(https://stilida.blogspot.gr/2012/10/blog-post_916.html)
Θέμα ημερίδας: «Ανθρώπινες παρεμβάσεις στο περιβάλλον δια μέσου των αιώνων»


Niki Giannoulidou