0
Δημοσιεύτηκε 13 Φεβ 2013, 07:10   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Κάτοχος κυνηγετικού όπλου?

καραμπινα

Στην ανανέωση των κυνηγετικών αδειών ,οι οποίες έχουν λήξει καλούνται απ τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απ΄τα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα και τα τμήματα Ασφαλείας των Αστυνομικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι κάτοχοι των κυνηγετικών όπλων με άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί απ τους νόμιμους κληρονόμους των οποίων οι κάτοχοι έχουν αποβιώσει και τα κυνηγετικά τους όπλα δεν έχουν περιέλθει νόμιμα στην κατοχή τους.Τονίζεται ότι στην περίπτωση που κάτοχος κυνηγετικού όπλου συλληφθεί να μην έχει ανανεώσει την άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου ,θα διώκεται ποινικά σύμφωνα με τον νόμο 2168/1993 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι η μη άσκηση θήρας δεν απαλλάσσει τους κατόχους κυνηγετικών όπλων από την υποχρέωσή τους για ανανέωση των αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων. Η μη έγκαιρη ανανέωση της άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου συνιστά παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου. Η ισχύς των αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων έχει δεκαετή διάρκεια.

πηγή ilamia.gr

Niki Giannoulidou