0
Δημοσιεύτηκε 23 Νοέ 2012, 13:40   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Νέα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΣΤΥΛΙΔΑ 22/11/2012

Αρ. Πρωτοκόλλου: 17106

Ελευθερίου Βενιζέλου & Θερμοπυλών

35300 Στυλίδα

Πληροφορίες : Κων/νος Στρωματιάς

Τηλέφωνο : 2238350109

Fax : 2238024783

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ:

1. κ. Δήμαρχο Στυλίδας

2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Στυλίδας

3. κ.κ. Προέδρους Τοπ. Συμβουλίων

4. κ. Πρόεδρος Τ.Δ. Νέων Στυλίδας

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων του

Δημοτικού συμβουλίου, την 28η Νοεμβρίου 2012 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 5:30 μμ για

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2012

Θέμα 2ο: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Στυλίδας έτους 2013

Θέμα 3ο: Περί αποδοχής ένταξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Στυλίδας» με κωδικό ΜΙS 390232 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» και τροποποίηση του προϋπολογισμού.

Θέμα 4ο: Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Στυλίδας

Θέμα 5ο: Συμμετοχή του Δήμου Στυλίδας στο έργο « Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου», και την εκχώρηση στον Δήμαρχο της αρμοδιότητας υπογραφής της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης

Θέμα 6ο: Ορισμό υπευθύνου Εκπροσώπου του Δήμου Στυλίδας για το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης με την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Θέμα 7ο: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων και πετρελαίου θέρμανσης του Δήμου Στυλίδας για την περίοδο 1-1-2013 έως 31-12-2013 από το Δημοτικό Συμβούλιο

Θέμα 8ο: Παραχώρηση χώρου για στέγαση του Σωματείου Στήριξης ατόμων με τη νόσο Alzheimer και συναφών διαταραχών

Θέμα 9ο: Μεταφορά παιδικής βιβλιοθήκης

Θέμα 10ο: Διόρθωση Ονομάτων

Θέμα 11ο: Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (Αγροτεμάχιο της Τ.Κ Καραβομύλου)

Θέμα 12ο: Έγκριση επιστροφής χρημάτων

Θέμα 13ο: Λήψη απόφασης επί της υπ’αριθμ.14949/1-10-2012 αίτησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Αχλαδιωτών

Θέμα 14ο: Διαγραφή χρεών

Θέμα 15ο: Υπόθεση Wind Hellas Telecommunications S.A

Θέμα 16ο: Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης για την Ανάδειξη και προώθηση υφιστάμενων μονοπατιών υψηλής

Θέμα 17ο: Αποδοχή της απόφασης ένταξης για την Ίδρυση τοπικού κέντρου τουριστικής Πληροφόρησης στη Γλύφα

Θέμα 18ο: Eξόφληση οφειλής προμήθειας ξύλινου οκτάγωνου στεγάστρου

Θέμα 19ο: Επιστροφή χρημάτων από τέλη καθαριότητας – ΤΑΠ στον κ. Ιωάννη Παπαχουλιάρα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

http://www.stylida.gr/news.php?c=1&a;=172


Niki Giannoulidou