0
Δημοσιεύτηκε 29 Μαρ 2013, 08:15   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Νέα συνεδρίαση του Δ.Σ.του Δήμου Στυλίδας-Θέματα προς συζήτηση

ai8ousa dimotikou symbouliou d.stylidas ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΣΤΥΛΙΔΑ 28/3/2013

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού συμβουλίου, την 3η Απριλίου 2013 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 6:30 μμ για συζήτηση
και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2013 Δήμου Στυλίδας
Θέμα 2ο: 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2013 Δήμου Στυλίδας
Θέμα 3ο: Απόδοση χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολικών Επιτροπών έτους 2013
Θέμα 4ο: Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου
Θέμα 5ο: Παραχώρηση της χρήσης χώρου για την λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων
(Γ.Ε.Φ) πολιτών στο Δήμο Στυλίδας
Θέμα 6ο: Έγκριση ένταξης του Δήμου Στυλίδας στο πρόγραμμα JESSICA που αφορά στην δράση
«Επαναξιοποίηση και επανάχρηση εγκαταλειμμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων και εκτάσεων»
Θέμα 7ο: Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαίου που αφορά την αγορά ακινήτου για
κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων ευρύτερης παραλιακής ζώνης Καραβομύλου –
Ραχών
Θέμα 8ο: Έγκριση διενέργειας προμηθειών
Θέμα 9ο: Έγκριση ενεργοποίησης δύο νέων τηλεφωνικών γραμμών
Θέμα 10ο: Ονομασία οδού στη Δ.Κ Στυλίδας
Θέμα 11ο: Ονοματοθεσία στην ανάπλαση της Παραλίας Ραχών
Θέμα 12ο: Συνδρομή για το πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες 2013»
Θέμα 13ο: Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2013
Θέμα 14ο: Επιστροφή χρημάτων από τέλη καθαριότητας – ΤΑΠ στην κα. Ελένη Παπαηρακλή
Θέμα 15ο: Διαγραφή Χρεών
Θέμα 16ο: Διαγραφή Χρεών
Θέμα 17ο: Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένου εσόδου από τέλη ύδρευσης
Θέμα 18ο: Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά αυτών σε εγκεκριμένο σύστημα
συλλογής οχήματος τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ)
Θέμα 19ο: Σχέδιο Τουριστικής Προβολής Δήμου Στυλίδας 2013
Θέμα 20ο: Έγκριση αναγνώρισης υπάρχουσας υφιστάμενης οδού Κολοκοτρώνη κατόπιν τροποποίησης του
ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στο Ο.Τ 195
Θέμα 21ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανόρυξη γεώτρησης Τ.Κ Αυλακίου»
Θέμα 22ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις ελεύθερων κοινόχρηστων
χώρων πλατειών και πεζοδρομίων στα Δ.Δ Πελασγίας, Μύλων και Βαθυκοίλου» του πρώην Δήμου
Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας
Θέμα 23ο: Έγκριση χορήγησης παράτασης αποπεράτωσης του έργου «Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης
διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α) Δ.Δ.Στυλίδας
Θέμα 24ο: Έγκριση και παραλαβή της επικαιροποιημένης μελέτης «Περιβαλλοντικός Προσδιορισμός Ε.Ε.Λ
οικισμών Ραχών, Παραλίας Ραχών, Καραβομύλου και Αχινού Δήμου Στυλίδας»
Θέμα 25ο: Υποβολή απολογισμού οικονομικού έτους 2012 της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Εκπαίδευσης
Δήμου Στυλίδας
Θέμα 26ο: Αίτημα της εταιρείας Vodafone για συνεγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού στον
υφιστάμενο σταθμό της Wind Hellas Telecommunications A.E
Θέμα 27ο: Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένου εσόδου από τέλη ύδρευσης
Θέμα 28ο: Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως της κας. Στυλιανής Ράντη πρώην προϊσταμένης του
Ειρηνοδικείου Φαλάρων
Θέμα 29ο: Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένου εσόδου από τέλη ύδρευσης
Θέμα 30ο: Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Λεμονιάς Β. Παλιαλέξη με αριθμ. πρωτ. 3086/8-3-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou