0
Δημοσιεύτηκε 10 Ιούλ 2013, 12:21   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Στυλίδας

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Στυλίδα 08/07/2013
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ                                                  Αρ. Πρωτοκόλλου: 9797
Ελευθερίου Βενιζέλου & Θερμοπυλών
35300 Στυλίδα
Πληροφορίες: Πανάγος Αθανάσιος
Τηλέφωνο: (22383)50115
Fax: (22380)22572

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Προς:
Μέλη Ε.Π.Ζ. Δήμου Στυλίδας
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την 12η Ιουλίου 2013 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1o: Χορήγηση αδειών χρήσης και λειτουργίας μουσικών οργάνων.
Θέμα 2o:Χορήγηση άδειας παράτασης χρήσης και λειτουργίας μουσικών οργάνων.

Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ.
ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ


Niki Giannoulidou