0
Δημοσιεύτηκε 24 Μαρ 2014, 16:00   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Νέος Αντιδήμαρχος στο Δήμο Στυλίδας ο….

ποιοςΜε σημερινή απόφαση του Δημάρχου Στυλίδας Απόστολου Γκλέτσου  (Αριθ. Πρωτ: 4321, Αριθ. απόφ.: 64) έγινε αποδεκτή  η παραίτηση του δημοτικού συμβούλου κ. Νικολάου Τσιούμα
από το αξίωμα του Αντιδημάρχου Στυλίδας.

Παράλληλα ο Απ.Γκλέτσος ορίζει ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Στυλίδας, χωρίς αντιμισθία, τον Ηλία Λυρίτση του Λάμπρου, δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας με θητεία από 24-03-2014 έως 31-08-2014.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση στο νέο Αντιδήμαρχο  κο Ηλία Λυρίτση μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες :
Οδοποιίας
Παρακολούθησης εκτέλεσης των Τεχνικών Έργων
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και ιδίως:
Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια άπορων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση.
Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
Κυκλοφοριακού και ιδίως:
Τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών.
Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα

έρευνα: stilida.com


Niki Giannoulidou