0
Δημοσιεύτηκε 24 Μάι 2013, 08:25   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Οι εκπρόσωποι του Δ.Στυλίδας στη Γενική Συνέλευση των αδελφοποιημένων πόλεων

ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ

Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ αδελφοποιημένων
πόλεων και περιοχών, Μεσογείου θα πραγματοποιήσει  τακτική Γενική Συνέλευση στις 7 και 8 Ιουνίου στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης
Σύμφωνα με το καταστατικό ο Δήμος μας δικαιούται δύο(2) εκπροσώπους, το Δήμαρχο (ή
νόμιμο εκπρόσωπό του) και ένα (1) εκπρόσωπο της αντιπολίτευσης.
Το Δ.Σ. στη συνεδρίαση της 20ης Μαϊου  όρισε ως εκπροσώπους του Δήμου Στυλίδας που θα μετέχουν στη τακτική Γενική Συνέλευση του ΕΟΕΣ τον Αντιδήμαρχο κ. Νικόλαο Τσιούμα και από την
αντιπολίτευση τον δημοτικό σύμβουλο κ. Χριστοδούλου Κων/νο.

Από το πρακτικό της αρίθμ. 10/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας,
Αρ. Απόφασης: 93/2013


Niki Giannoulidou