0
Δημοσιεύτηκε 4 Ιούν 2013, 10:45   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Που θα διαθέσει ο Δήμος Στυλίδας χρήματα το επόμενο διάστημα

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Στην χθεσινή (03.6.2013) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας αποφασίστηκε η διάθεση πιστώσεων  για υποχρεώσεις του Δήμου που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2012.

Συγκεκριμένα η Οικονομική Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και είδε όλες τις σχετικές προτάσεις για ανάληψη υποχρεώσεων και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 11 – 19 του 4ου Κεφαλαίου του Β.Δ/τος
της 17 – 5/15 – 6 – 1959, του Π.Δ.113/2010 και την υπ’ αριθ.30/19664/20-4-2011 εγκύκλιο
του ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ.,αποφάσισε τη διάθεση των κατωτέρω πιστώσεων

1.- ΚΑ 00.6453.0002 με τίτλο «Συνδρομή στο πρόγραμμα Γαλάζιες σημαίες», ποσού
300,00€.
2.- ΚΑ 00.6495.0001 με τίτλο «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.», ποσού
10.000,00€.
3.- ΚΑ 10.6253 με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων», ποσού 20.000,00€.
4.- ΚΑ 10.6266.0001 με τίτλο «Συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού Δ.Ε. Στυλίδας»,
ποσού 5.000,00€.
5.- ΚΑ 10.6266.0004 με τίτλο «Συντήρηση λογισμικού μηχανήματος καταγραφής χρόνου
προσέλευσης και αποχώρησης προσωπικού», ποσού 600,00€.
6.- ΚΑ 10.6266.0005 με τίτλο «Συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού Δ.Ε. Εχιναίων»,
ποσού 3.500,00€.
7.- ΚΑ 10.6266.0006 με τίτλο «Συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού Δ.Ε. Πελασγίας»,
ποσού 4.000,00€.
8.- ΚΑ 15.6262.0004 με τίτλο «Συντήρηση χλοοτάπητα Δ.Α.Κ.», ποσού 18.110,00€.
9.- ΚΑ 25.6654.0001 με τίτλο «Προμήθεια χλωρίου – χημικού και απολυμαντικού υλικού»,
ποσού 10.000,00€.
10.- ΚΑ 25.7312.0034 με τίτλο «Επέκταση αγωγού όμβριων υδάτων Τ.Κ. Καραβομύλου»,
ποσού 7.200,00€.
11.- ΚΑ 30.7323.0027 με τίτλο «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Εχιναίων», ποσού 7.000,00€.
12.- ΚΑ 35.6262.0005 με τίτλο «Συντήρηση μέσων πυρόσβεσης», ποσού 10.300,00€.
13.- ΚΑ 35.7131.0001 με τίτλο «Προμήθεια συστημάτων υλικών πυρόσβεσης», ποσού
6.600,00€.
14.- ΚΑ 35.7135.0001 με τίτλο «Προμήθεια δεξαμενών αποθήκευσης νερού πυρόσβεσης»,
ποσού 4.500,00€.
15.- ΚΑ 35.7135.0002 με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων και λοιπών υλικών πυροπροστασίας
Δ.Ε. Στυλίδας», ποσού 15.000,00€.
16.- ΚΑ 35.7135.0003 με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων και λοιπών υλικών πυροπροστασίας
Δ.Ε. Εχιναίων», ποσού 12.000,00€.
17.- ΚΑ 35.7135.0004 με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων και λοιπών υλικών πυροπροστασίας
Δ.Ε. Πελασγίας», ποσού 9.000,00€.
18.- ΚΑ 70.7312.0001 με τίτλο «Κατασκευή αποστραγγιστικού όμβριων στο 1ο Δημοτικό
Σχολείο Στυλίδας», ποσού 7.000,00€.
19.- ΚΑ 70.6265.0001 με τίτλο «Συντήρηση εξοπλισμού αίθουσας πολλαπλών χρήσεων
κτιρίου Ο.Σ.Κ.», ποσού 2.000,00€.


Niki Giannoulidou